Mỗi gia ý khác nhau về cấu trúc cạnh tranh trong ngành và mỗi một giai đoạn

Mỗi gia ý khác nhau về cấu trúc cạnh tranh

This preview shows page 10 - 13 out of 30 pages.

tăng trưởng, tái tổ chức, bão hòa và cuối cùng là suy thoái. Mỗi giai đoạn có những hàm ý khác nhau về cấu trúc cạnh tranh trong ngành, và mỗi một giai đoạn phát sinh trong nó một bộ các cơ hội và đe dọa. Các điều kiện của ngành thay đổi bởi vì các thế lực quan trọng đang dẫn dắt những người tham gia (đối thủ cạnh tranh, khách hàng, hay người cung cấp) thay đổi cách hành xử của họ. Các thế lực trong ngành là tín hiệu tạo nên những khích lệ hay sức ép cho sự thay đổi. Các lực lượng nổi bật nhất được gọi là lực lượng dẫn dắt bởi nó có tác động mạnh nhất đến các thay đổi về môi trường và cấu trúc ngành. Công ty không thể vượt trội hơn đối thủ, nếu nó không theo dõi hành động của đối thủ, hiểu được các chiến lược của họ, và dự kiến những bước dịch chuyển tiếp theo của họ. Vì thế, những nhà chiến lược thành công phải dành phần lớn tâm trí để theo sát đối thủ, hiểu được các chiến lược của họ, theo dõi hành động của họ, đo lường sức mạnh và điểm yếu của họ, và cố gắng dự kiến những bước đi tiếp theo của họ. Các nhân tố then chốt thành công của một ngành là những nhân tố tác động mạnh nhất tới khả năng thành đạt trên thị trường của các thành viên trong ngành. Các nhân tố then chốt của thành công trong ngành quan trọng đến mức nó thu hút sự quan tâm đặc biệt của tất cả các doanh nghiệp trong ngành, nó là những điều kiện tiên quyết của thành công trong ngành. 8/28
Image of page 10
Triển vọng lợi nhuận trong một ngành cao hơn trung bình, thì ngành đó được coi là hấp dẫn, và ngược lại. Tuy nhiên. Tính hấp dẫn chỉ là tương đối, không phải là tuyệt đối, và các kết luận theo cách này hay cách khác tùy theo quan điểm của người xem xét- tính hấp dẫn của ngành luôn được xem xét trên quan điểm của người tham gia ngành. Nội dung 1. Các ký thuật phân tích môi trường bên ngoài 1. Rà soát môi trường 2. Theo dõi môi trường 2. Môi trường vĩ mô 1. Môi trường kinh tế 2. Môi trường công nghệ 3. Môi trường văn hóa xã hội 4. Môi trường nhân khẩu học 5. Môi trường chính trị - luật pháp 6. Môi trường toàn cầu 3. Phân tích ngành và cạnh tranh 1. Sự cần thiết của phân tích ngành và cạnh tranh 2. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh 3. Các nhóm chiến lược trong ngành 4. Hạn chế của mô hình năm lực lượng cạnh tranh và mô hình nhóm chiến lược 4. Thay đổi cạnh tranh trong chu kỳ ngành 1. Các ngành trong thời kỳ đầu phát triển 2. Các ngành tăng trưởng 3. Tái tổ chức ngành 4. Các ngành bão hòa 5. Ngành suy thoái 5. Lực lượng dẫn dắt sự thay đổi trong ngành 1. Khái niệm, mục đích và nội dung của phân tích lực lượng dẫn dắt ngành 2. Các lực lượng dẫn dắt phổ biến nhất 6. Động thái của đối thủ 7. Các nhân tố then chốt cho thành công 8. Kết luận về sức hấp dẫn của ngành 9. Tham khảo chi tiết ở đây . 9/28
Image of page 11
Phân tích bên trong Tóm tắt Mục tiêu chính của chương này là nhận dạng các cơ sở của lợi thế cạnh tranh để xác định tại sao, trong một ngành có các công ty này thực hiện tốt hơn các công ty khác. Lợi thế cạnh tranh là sản phẩm của ít nhất một trong các yếu tố: sự vượt trội về hiệu quả, chất lượng, cải tiến, và đáp ứng khách hàng. Việc đạt được sự vượt trội yêu cầu công ty phải phát triển các khả năng tạo sự khác biệt thích hợp. Khả năng tạo sự khác biệt lại là sản phẩm của các nguồn lực và năng lực mà công ty có được. Chương này cũng xem xét
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 30 pages?

 • Spring '18
 • jane

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors