18 đồng khi muốn tạo ra 1 đồng gdp ngoài

Info icon This preview shows pages 62–65. Sign up to view the full content.

đoạn này Chính phủ cần phải đầu tư 3.18 đồng khi muốn tạo ra 1 đồng GDP. Ngoài ra, khi nhìn vào đồ thị ta cũng thấy hệ số ICOR có xu hướng khá ổn định trong những năm 2000 – 2005 (dao động từ 4.85 – 5.31 lần). Qua năm 2007, hệ số này lại có sư biến động theo chiều hướng tăng lên và đạt mức cao nhất trong
Image of page 62

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 53 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt giai đoạn 1998 – 2009 là 8.03 lần (năm 2009). Như vậy, mức thấp nhất của giai đoạn này là 4.85 lần (năm 2005) và mức trung bình của cả giai đoạn là 5.71 lần. Thực tiễn đã cho thấy hiệu quả kinh tế của đầu tư công ở Việt Nam kém hiệu quả khi hệ số ICOR của Việt Nam quá cao. Dù có thể lý giải rằng hệ số ICOR của Việt Nam cao là điều không tránh khỏi vì Việt Nam là nền kinh tế có điểm xuất phát thấp, nên để phát triển nhanh, phải đầu tư nhiều vào các công trình kết cấu hạ tầng. Nhưng lập luận này thiếu thuyết phục vì các nước trong khu vực ở thời kỳ đầu công nghiệp hoá cũng có điểm xuất phát thấp và nhu cầu lớn về đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng như Việt Nam hiện nay, nhưng hiệu quả đầu tư của họ cao hơn hẳn. Chẳng hạn, Hàn Quốc tăng trưởng 7,9% từ năm 1961-1980, mà chỉ cần đầu tư 23,3% GDP, hệ số ICOR 3 lần; các con số tương tự của Malaysia là 7,2% từ 1981- 1995, 32,9% GDP, 4,6 lần; của Thái Lan là 8,1% từ 1981-1995, 33,3% GDP, 4,1 lần và của Trung Quốc là 9,7% từ 2001-2006, 38,8% GDP, 4 lần. Hệ số ICOR cao chứng tỏ tăng trưởng kinh tế không dựa nhiều vào yếu tố công nghệ. So sánh với các nước trong khu vực, ICOR của Việt Nam gần gấp đôi, có nghĩa là hiệu suất đầu tư của nước ta chỉ bằng một nửa. Điều này do nhiều nguyên nhân, cơ cấu đầu tư không hợp lý, quá trì đầu tư bị thất thoát, lãng phí, chất lượng công trình đầu tư kém dẫn đến đầu tư của chúng ta không tạo cơ hội cho sự phát triển, đặc biệt là phát triển bền vững. Một khía cạnh khác của việc tăng đầu tư, theo quy luật, khi đầu tư của một quốc gia tăng trưởng mạnh, sẽ đưa nhiều tiền vào lưu thông. Tuy nhiên khi đầu tư không hiệu quả, giá trị gia tăng của sản phẩm, hiệu quả kinh tế của các dự án thấp cũng đồng nghĩa với việc sinh lợi thấp, giá trị của đồng tiền giảm, nguy cơ lạm phát cao tiềm ẩn khi hệ số ICOR tăng mạnh. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, có hai yếu tố cân nhắc: đầu tư đúng đối tượng, và môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện (tính cạnh tranh) để tiền rót vào được sử dụng hiệu quả.
Image of page 63
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 54
Image of page 64

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 65
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern