chapter 3.pdf

Giao thức quản lý mạng lựa chọn giao

This preview shows page 128 - 130 out of 130 pages.

giao thức quản lý mạng Lựa chọn giao thức quản mạng(tiếp) : CDP (Cisco Discovery Protocol): C hỉ định một phương pháp cho các bộ định tuyến chuyển mạch Cisco gửi thông tin cấu hình cho nhau một cách thường xuyên. Cho phép hai hệ thống hỗ trợ các giao thức lớp mạng khác nhau có thể giao tiếp với nhau. Cho phép một thiết bị mạng nhanh chóng phát hiện ra một thiết bị liền kề bị mất .
Image of page 128

Subscribe to view the full document.

5.3 Lựa chọn công cụ và giao thức quản lý mạng Lựa chọn giao thức quản mạng(tiếp) : Cisco NetFlow Accounting: Thông tin thu thập cho phép một người quản mạng tả việc sử dụng các tài nguyên mạng ứng dụng . Thu thập dữ liệu giúp người quản mạng hình dung các dạng l/ lượng tr/ cập để thể p/ hiện vấn đề chủ động Thu thập dữ liệu cho phép một người quản mạng được cái nhìn chi tiết về thời gian sử dụng ứng dụng . Thu thập thông tin NetFlow, khi so sánh với SNMP bao gồm : chi tiết hơn về dữ liệu thu thập, thời gian dữ liệu, hỗ trợ các dữ liệu khác nhau được thu thập trên các giao diện khác nhau và khả năng mở rộng lớn hơn .
Image of page 129
Hoàn thành xong các bước thiết kế mạng logic. đồ mạng một công cụ hữu ích để giúp bạn và khách hàng của bạn bắt đầu quá trình di chuyển từ một thiết kế logic sang việc thực hiện vật lý.
Image of page 130
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern