Organiser Small Business and Immigrants for a re gional and local growth

Organiser small business and immigrants for a re

This preview shows page 34 - 35 out of 68 pages.

Organiser: ‘Small- Business and Immigrants - for a re- gional and local growth. Obstacles and opportunities,’ Norrköping November 26, 2003. Behtoui, Alireza PhD student (theses finalised Oct 2006) Publications - (2006) ‘Om det hade föräldrar födda på ‘rätt plats’. Om ungdomar med utländsk bakgrund i det svenska ut- bildningssystemet och på den svenska arbetsmarknaden’, Bilga 2, Rapport Integration , Norrköping, Integrationsverket. - (2006a, forthcoming) ‘The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden’,EUROPEAN SOCIETIES, 8(4). - (2006b), ‘Nätverksrekrytering, Infödda och Invandrare’ in Neergaard red. tröskeln till lönearbete: Diskriminering och exkludering av personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden , SOU 2006:60. - (2006 c, forthcoming) ‘Informal recruitment methods and disadvantages of immigrants in the Swedish labour market’, Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS). - (2006 d) Unequal opportunities , manuscript PhD theses to be defended october 2006, Deparment of Ethnic studies, Linköping University. - (2004) ‘Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market’ LABOUR 18 (4) 633– 660. - (2004a) ‘Nätverksrekrytering och diskriminering av invandrare’ in Pripp, O., Mångfald i kulturlivet . Mångkulturellt centrum, 2004:5, Tumba: Mångkulturellt centrum. Bunar, Nihad Publications Bunar, Nihad (2003 Komplement eller konkurrent? Fristående gymnasieskolor i ett integrationsperspektiv , Norrköping: Norrköping, Integrationsverke t Bunar, Nihad. (2002) "De andra(s) skolor(na)", i Lindberg, Ingemar och Magnus Dahlstedt (red.) Det slutna folkhemmet , Stockholm: Atlas Magnus Dahlstedt PhD Publications and Ålund, A., Hertzberg F., Urban, S., Schierup, C-U. (ed.) (2006, forthcoming) UAMA:Utbildning och medborgarskap [Education and citizenship] (Work in progress). - (2006, forthcoming) ‘Education and citizenship; ethnicity, partnership and democracy in theory and practice’ (forthcoming). - (2006a) ‘Kampen om språket: Förortspoesi och etnofetischism’, i: Mulinari, Diana & Räthzel, Nora (ed.) Bor- tom etnicitet: Festskrift till Aleksandra Ålund , Umeå: Boréa. - (2006b) ‘Vad då ‘svensk’ demokrati? Ojämlikhet, makt och inflytande i det mångetniska Sverige’, I: Peterson, Abby & Hjerm, Mikael (red.) [kommande, titel inte bestämd], Malmö: Gleerups. - (2006c) ‘Viljan att aktivera: Mobilisering av förorten som politisk teknologi’, skickad för bedömning till Utbildning & Demokrati . - (2006d) ‘‘Att ställa krav är att bry sig’: Folkpartiet, kampen om dagordningen och kravmärkningens grammatik’, skickad för bedömning till Statsvetenskaplig Tid- skrift . - & Lindberg, Ingemar (ed.) (2005) Bortom rasismer i Europa – Visioner för ett annat samhälle , Agora: Stockholm. - & Hertzberg, Fredrik (ed.) (2005a) Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande , SOU 2005: 112, Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.
Image of page 34

Subscribe to view the full document.

Image of page 35
 • Fall '08
 • Finklerberg

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes