54 downloaded by mohd kashif lomoarcpsd4834201

This preview shows page 55 - 58 out of 136 pages.

54 Downloaded by mohd kashif ([email protected]) lOMoARcPSD|4834201
Conclusie : zowel positieve en negatieve emoties kunnen overtuiging vermeerderen of verhinderen, afhankelijk van de omstandigheden. Het aantal argumenten kan overtuiging bewerkstelligen door oppervlakkige of systematische verwerking, evenals gevoelens. WEERSTAND BIEDEN AAN OVERREDENDE BOODSCHAPPEN Een van de beste manieren om weerstand te bieden aan overredende boodschappen is bewustzijn . Als mensen gewaarschuwd zijn (bijv. omdat ze ervaring hebben met dezelfde soort argumenten) dat iemand hen probeert te overtuigen, dan is men beter in staat om dergelijke pogingen tot attitudeverandering het hoofd te bieden. Ook als men meer tijd heeft om een verdediging, op basis van eigen argumenten, te maken kan men overtuiging beter weerstaan. inocculation = het weerstaan van overredende communicatie door het repeteren van tegen- argumenten;volgens McGuire kunne mensen a.h.w. ingeënt worden tegen beïnvloeding van anderen Het repeteren van tegenargumenten ( inocculation ) is ook een goede manier om overredende communicatie te weerstaan. Inocculation werkt hetzelfde als inentingen. De werking hiervan is bevestigd in studies waarin jongeren door oudere jongeren getraind worden in het geven van tegenargumenten tegen beginnen met roken, aangezien dit vaak start door peer pressure . Inocculation en reclame : boodschappen die ons helpen in het afschermen van tegengestelde meningen hebben een aanvullend voordeel, ze versterken onze bestaande gezichtspunten. Dit wordt gebruikt in reclame waarin product A met X vergeleken wordt. Klassieke conditionering Goed gevoel geassocieerd met het object De boodschapper aardig vinden Attractiveness heuristic leidt tot overtuiging Gevoelens gebruikt als heuristic cue Persoon voelt zich goed en besluit dat hij het object accepteert/leuk vindt Vermeerderde overtuiging door oppervlakkige verwerking Positieve emotie Verminderde motivatie voor systematische verwerking Diep nadenken ruïneert het goede humeur Verminderde capaciteit tot systematische verwerking Persoon is afgeleid door plezierige gedachten Verminderde overtuiging door systematische verwerking Vermeerderde overtuiging door oppervlakkige verwerking Klassieke conditionering Vermeerderde motivatie voor systematische verwerking Persoon probeert uit te vinden hoe een slechte uitkomst te vermijden Negatieve emotie Verminderde overtuiging door systematische verwerking Vermeerderde overtuiging door systematische verwerking Verminderde motivatie voor systematische verwerking Persoon wil niet denken aan een slechte uitkomst Verminderde capaciteit voor systematische verwerking Persoon is afgeleid door negatieve gedachten 55 Downloaded by mohd kashif ([email protected]) lOMoARcPSD|4834201
Het werkt ook door in reclames voor veiligheidsmaatregelen (bijv. airbags) door ook de nadelen te noemen (bijv. het spontaan openen van de airbag).

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture