demoteachingmasstraining16-final-160716070641.pdf

Tukuyin ang gamit o tungkulin ng wika sa pahayag 1

Info icon This preview shows pages 24–27. Sign up to view the full content.

Tukuyin ang gamit o tungkulin ng wika sa pahayag .
Image of page 24

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

1. Litong - litong si Anna sa dami ng kaniyang takdang gawain kaya naisipan na lamang niyang pumunta sa Silid - aklatan upang magsaliksik . 2. Matugampay na naipaabot ni Pangulong Rodrigo R. Duterte ang kaniyang layuning masugpo ang kriminalidad sa bansa sa kaniyang talumpati kamakailan lamang . 3. Naging maayos ang pag - uusap ng Pilipinas at China na humantong sa pagkakaroon ng kasunduan upang malutas ang sigalot sa pinag - aagawang teritoryo ng dalawang bansa sa West Philippine Sea.
Image of page 25
4. Simula nang maglagay ng mga babala ang MMDA sa mga kalsada nabawasan ang mga aksidenteng dulot ng hindi pagtawid sa tamang daanan . 5. Bagaman unang subok ni Esther na magluto ng cake naging masarap ang kinalabasan ng kanyang luto dahil matamang sinunod niya ang pamaraan ng pagluto nito .
Image of page 26

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Kasunduan Tukuyin ang karaniwang gamit o tungkulin ng wika sa inyong komunidad . Ilarawan ito at tukuyin kung sino ang karaniwang sangkot sa nasabing gawain at kung paano nito napabubuti ang kanilang pakikipag - ugnayan . Maghanda sa inyong gagagawing pag - uulat .
Image of page 27
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern