Каупервуд бинхемд таларха?

Info icon This preview shows pages 33–34. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Каупервуд Бинхемд талархал илэрхийлэн , түүнийг явмагц Толлиферын байр руу утасдав . Энэ үед сайхь эр таван цаг болохыг хүлээн хагас хувцаслан өрөөндөө уйтгарлан хэвтэж байв . Тэр таван цагт их аялалдаа гарах санаатай байжээ . Дөнгөж толгой дохин мэндлэх болсон хуучин танилуудтайгаа холбоогоо сэргээх , мөн шинэ танилтйа болох зорилгоор театр , клуб зоогийн газруудаар тэнүүчлэн явахыгаа тэр өөрөө Их аялал гэж нэрлэсэн ажээ . Хоёрдугаар сарын салхитай нэг өдрийн гурван цагт каупервуд түүн рүү утасджээ . Толлифер гэрийн урагдсан шаахайгаа хөлдөө углаж хуруундаа дутуу татсан янжуур хавчуулн үсээ сэгсийлгэсээр үүдний өрөө рүү орж утсаа авав . Фрэнк Каупервудр ярьж байна гэхийг сонсоод энэ нэр сонинуудын нэгдүгээр нүүрэнд том үсгээр гардгийг санамагц агшин зуур биеэ цэхэлжээ . Аа , ноён Каупервуд , танд юу хэрэгтэй байна ? гэж маш болгоомжтой дуугараад түүний хүслийг биелүүлэхэд бэлэн байгаага Толлифер мэдэгдэв . Таныг сонирхож магадгүй гэж бодсон нэг зүйлийн талаар би тантай яримаар байх юм , ноён Толлифер . Маргааш өглөө арав хагаст Незерлэнд дэх миний конторт морилон ирвэл би баярлана . Дурдсан цагт тныг хүлээж байх уу ? Дээдсээс доод хүмүүстэйгээ харьцахад илэрдэг үл тоомсорлох өнгө Каупервудын ярианд гараагүй боловч итгүүлэх захирангуй тал байсныг Толлифер ажиглажээ . Энэ нь биеэ их тоосон , маш сониучхан Толлиферийн сэтгэлийг хөдөлгөьв . Бололгүй яахав , би очъё , би очъё ноён Каупервуд гэжТоллифер шууд хариулав . Яах гэж байгаа юм бол ямар нэг акци яаралтай тараах , борлуулах хэрэг гарсан байж болох юм .
Image of page 33

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 34
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern