Be \u015fed he zar zeban bulbuie\u015f der ev\u015f\u00e2fest xxvn Bah\u00e7eme \u00e7am ve selvi dikmeye ne

Be şed he zar zeban bulbuieş der evşâfest xxvn

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Be şed he zar zeban bulbuieş der evşâfest xxvn. Bahçeme çam ve selvi dikmeye ne ihtiya- cım var? Evimizde yetişen şimşirimiz kimden aşağı ki? Nazlı yavru, hangi mezhebe girdin ki sence kanımız, ana sütünden daha helâl! Gamın suretini ta uzaktan gördün mü şarap iste. Tecrübe ettik, anladık, gamın de- vası şarap. 240. Piri muganın kapısından neye baş çeke- yim? Devlet o tapıda, işlerin gelişmesi o kapıda. Dün akşam beni vuslatına nail edeceğine dair süz verdi, fakat sarhoştu. Bugün bilmem ne deyecek, yine başında bilmem ne hava var? Aşk gamı, ancak bir hikâyecik. Fakat şaşılacak şey şu ki hangi düden duyarsam duyayım tekrarlanmamış, yepyeni söyleniyor gibi! Şiraz, Rüknâbâd ırmağı, bu hoş rüzgâr... Kusura bakma, yedi iklimin yanağında bir ben!
Image of page 2
30 HAFIZ DİVANI Hızır'ın suyu ile bizim suyumuz arasında fark var. Hızır’ın abıhayatı karanlıklar diya- rından coşuyor. Bizim Rüknâbâd ırmağımızın kaynağı Allahu Ekber tepesi. 245. Yoksulluk ve kanaat şerefini terk etme- yiz. Padişaha söyleyin: Rızık mukadderdir. Hafız, kalemin ne tuhaf bir nebat dalı ki meyvası, gönüle baldan da tatlı geliyor, şe- kerden de! Bâğ-ı mera çi hâcet-i serv-u şanovberest Şimşâd-ı hâne-perver i mâ ez ki kemterest XXVIII.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors