Een rating volgens SP van BB of lager en volgens Moodys van Ba of lager zijn

Een rating volgens sp van bb of lager en volgens

This preview shows page 26 - 37 out of 51 pages.

Een rating volgens S&P van BB of lager en volgens Moody’s van Ba of lager, zijn zgn. Junk Bonds. Drs Arjan M.Osté 09 oktober 2018 - M2-03 - 26
Image of page 26
Credit Ratings: Standard & Poors and Moody’s Drs Arjan M.Osté 09 oktober 2018 - M2-03 - 27
Image of page 27
Drs Arjan M.Osté 09 oktober 2018 - M2-03 - 28
Image of page 28
Krediet risico (‘Credit Risk’): De kans dat een schuldenaar failliet gaat vanwege het niet langer kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen om rente en aflossing te betalen. De bank zal ter zake van de rente op een lening uitgaan van de volgende componenten: a) Basisrente (LIBOR, EURIBOR) b) Spread / Marge (uitgedrukt in basis punten - basis points – bps.: 100 bps = 1%) Hoe hoger deze is, hoe risicovoller de onderneming wordt ingeschat.) c) Condities, voorwaarden en dekking met betrekking tot de lening Drs Arjan M.Osté 09 oktober 2018 - M2-03 - 29
Image of page 29
Drs Arjan M.Osté 09 oktober 2018 - M2-03 - 30 Langetermijn overzicht van het aantal door Moody’s geregistreerde faillissementen op speculatieve en ‘investment grade’ obligaties (1920-2015).
Image of page 30
Overwegingen ter zake van de Spread en het risico voor de crediteuren : De spread (de hoeveelheid basispunten boven op de basisrente als dekking voor het te lopen risico) verschilt per type schuld (bijv. junior debt is risicovoller dan een schuld met een hypotheek als onderpand.) Hoe langer de looptijd (‘maturity’) hoe groter de kans op financiële problemen van de issuer. Dit heeft een effect op de spread. Er zijn zowel overheids- als ondernemingsobligaties met verschillende ratings. Drs Arjan M.Osté 09 oktober 2018 - M2-03 - 31
Image of page 31
Drs Arjan M.Osté 09 oktober 2018 - M2-03 - 32 Bron: Moody’s. Alle data in percentages.
Image of page 32
Drs Arjan M.Osté 09 oktober 2018 - M2-03 - 33 Hoe lager de ‘letter credit rating’, hoe groter de kans dat de issuer (= de uitgever van de schuldtitel) in financiële problemen komt – met name als de tijdshorizon groter wordt. Veel factoren hebben invloed op het risico van de onderneming en derhalve op de obligatie lening. Middels onderstaande ratio’s tracht men de gezondheid van de onderneming vast te stellen: - Coverage Ratio: EBIT/(interest + lease & sinking fund payments) - Leverage Ratio: EV/VV - Liquiditiy Ratio’s - Profitability Ratio’s - Cash flow to debt Ratio
Image of page 33
B: WAARDERING VAN GELEVERDE ONDERNEMINGEN : Op dit onderwerp is van toepassing: 1. Hoofdstuk 17 van het Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe en Jordan boek (3 e Europese ed.) 2. Maak de opgaven: 17.8, 17.11, 17.13 ( semi-annual Bond !), 17.14 en 17.25 NB: Deze opgaven van Hfst.17 zijn pas Huiswerk voor 25 oktober 2018! Drs Arjan M.Osté 09 oktober 2018 - M2-03 - 34
Image of page 34
LEERDOELEN : Na bestudering van de opgegeven materialen zou u in staat moeten zijn om: Investeringsprojecten te waarderen middels de WACC, APV, en FTE methoden. Drs Arjan M.Osté 09 oktober 2018 - M2-03 - 35
Image of page 35
Waarderingstechnieken voor waarderen van ondernemingen: Onderneming versus concurrenten Onderneming in isolatie Book to Market value NPV methode P/E Ratio Wacc methode Ratio analyse, etc. Flow to Equity (FTE) methode (dit zijn relatieve waarderingen) Adjusted PV (APV) methode De aandacht in dit college gaat in eerste instantie uit naar de Discounted Cash Flow methodes.
Image of page 36

Want to read all 51 pages?

Image of page 37

Want to read all 51 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 51 pages?

  • Fall '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture