After a long flight l\u0252\u014b flait sau m\u1ed9t chuy\u1ebfn bay d\u00e0i Guess \u0261es v \u0111o\u00e1n Nhi\u1ec1u b\u1ea1n

After a long flight lɒŋ flait sau một chuyến

This preview shows page 22 - 27 out of 32 pages.

After a long flight/lɒŋ flait / sau một chuyến bay dàiGuess/ɡes/ (v) đoán Nhiều bạn dễ phát âm chữ này là “ gớts ” các bạn lưu ý là âm “ e ”nhé Accent /ˈæksənt/ (n) giọngVoice để chỉ giọng nói, giọng hát. Chắc các bạn đều xem cuộc thi The VoiceAccent để chỉ chất giọng địa phương, vùng miền như giọng miền trung, miền nam, miền bắc Sounds cool: Nghe thú vị quáFluently/ˈfluːəntli/ (adv) trôi chảy Impossible/ɪmˈpɒsəbl/(adj) không thể Freshman/ˈfreʃmən/ (n) sinh viên năm nhấtSenior /ˈsiːniə(r)/ (n) sinh viên năm cuốiGraduate/ˈɡrædʒuət/ (v) tốt nghiệpWell-paid/wel peɪd / (adj) trả lương cao hậu hĩnh 1Vocabulary & PhrasesTuni1EEB vuni1EF1ng và cuni1EE5m tuni1EEB funÔN Luni1EA0I Tuni1EEANÀO CÁC Buni1EA0N!Sau muni1ED9t chuyuni1EBFn bay dài.......Buni1EA1n là sinh viên năm nhuni1EA5t vô tư?Hay sinh viên năm cuuni1ED1i nhiuni1EC1u lo luni1EAFng?
Background image
2How to use words & PhrasesCách dùng tuni1EEBSpeak English well/ fluently/ confidently/ naturallyNói tiếng Anh tốt/ trôi chảy/ tự tin / tự nhiên4 trạng từ trên bạn có thể dùng để nói về các cấp độ nói tiếng Anh từ tốt đến tự nhiên What year are you in at your university? Cấu trúc câu để hỏi một người học năm thứ mấy của đại học Freshman: Sinh viên năm nhấtSophomore: Sinh viên năm hai Junior: Sinh viên năm ba Senior: Sinh viên năm cuốiFourth-year student: Sinh viên năm tưGraduate: Sinh viên mới tốt nghiệpYou’re doing a good job: Bạn đang làm rất tốt Job có nghĩa là công việc nhưng câu này bạn không nên dịch là: Bạn đang làm một công việc tốt mà câu này có nghĩa điều bạn mà bạn đang làm rất tuyệt Câu này dùng để khen bất cứ ai làm được những điều có giá trị Good job:Cũng là một cách nói đơn giản để khen người khác Well done: Làm tốt lắm 4 cuni1EA5p đuni1ED9 nói tiuni1EBFng Anh đuni1EC3 tuni1EA1o nên bưuni1EDBc nhuni1EA3y là gì? Hãy kuni1EC3 tên sinh viên các nămVà huni1ECFi buni1EA1n mình là sinh viên năm muni1EA5y nhé?
Background image
Muni1ED7i ngày buni1EA1n không cuni1EA7n huni1ECDc nhiuni1EC1u, quan truni1ECDng nhuni1EEFng gìbuni1EA1n huni1ECDc buni1EA1n phuni1EA3i ghi nhuni1EDB đưuni1EE3c và suni1EBD dùng đưuni1EE3c!TIPĐuni1EC2 Huni1ECCC TIuni1EBENG ANH NHuni1EDA LÂU & uni1EE8NG Duni1EE4NG ĐƯuni1EE2C TRONG THuni1EF0C Tuni1EBETuni1EA1i sao mình cũng chăm huni1ECDc tiuni1EBFng Anhluni1EAFm mà lúc nói không phuni1EA3n xuni1EA1 đưuni1EE3c nhuni1EC9? 12Buni1EA1n huni1ECDc tiuni1EBFng Anh nhưng buni1EA1n không biuni1EBFt suni1EBD dùng tuni1EEB vuni1EF1ngtrong các tình huuni1ED1ng thuni1EF1c tuni1EBF như thuni1EBF nào cuni1EA3? THAY Ðuni1ED4I CÁCH Huni1ECCC Cuni1EE6A Buni1EA0N - Buni1EA0N Suni1EBC LÀM ÐƯuni1EE2CYOU CAN DO IT!
Background image
?LÝ DO NÀO LÀM Buni1EA0N NÓI SAI NGuni1EEE PHÁP KHI GIAO TIuni1EBEP
Background image
CÙNG PHÂN TÍCH LÝ DO KHIẾN BẠN NÓISAI NGỮ PHÁP KHI GIAO TIẾP 31. Ghi nhớ tất cả ngữ pháp bằng công thức S + tobe + adj S+ tobe + Ving,...........
Background image
Image of page 27

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 32 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture