Спеціальної процедури

This preview shows page 11 - 13 out of 42 pages.

спеціальної процедурипритягнення депутата до відповідальності, що є гарантією депутатської діяльності, спрямованою на забезпечення самостійності депутата у його діяльності та прийнятті ним рішень, у зарубіжних державах має назву:1. конституційно-правова відповідальність;2. проспективна відповідальність;3. ретроспективна відповідальність;4. депутатський імунітет;5. депутатський індемнітет.4.Вкажіть відповіді, що характеризують зміст інституту уряду національної Єдності:6. це сформована опозиційною політичною партією модель уряду, що перетвориться у діючий уряд в разі перемоги цієї партії на наступних парламентських виборах;7. це уряд, сформований із представників кількох парламентських політичних партій - учасників коаліції;8. це уряд, сформований у разі неможливості утворення парламентської коаліції політичною партією, що не має більшості місць у парламенті;9. це уряд, сформований не із політиків - представників парламентських політичних партій, а з професійних управлінців, у разі неможливості утворення парламентської коаліції;10. це уряд, що формується у кризові моменти існування держави та об'єднує представників усіх політичних партій, представлених у парламенті.5.До якого різновиду належить вето глави держави, що накладається не на весь закон, а лише на окремі його положення:1. відносне;2. абсолютне;3. вибіркове;4. кишенькове;5. немає вірної відповіді.6.Політичні партії у Франції повинні поважати принцип:1. Територіальної цілісності2. Незалежності3. Національного суверенітету4. Націонал-соціалізму5. Громадянського суспільства7.У випадку спору питання про правильність обрання депутатів і сенаторів Франції вирішує:1. Суд2. Президент3. Прем’єр-міністр4. Парламент попереднього скликання5. Конституційна Рада
8.Назвіть суб’єктів права законодавчої ініціативи у Республіці Польща?1. Конституційний трибунал;2. Не менше як 100000 громадян;3. Президент Республіки;4. Верховний Суд;5. Рада Міністрів;6. Прем’єр-міністр Республіки;7. Верховна Палата Контролю.9.Який орган в Республіці Польща згідно норм Основного закону приймає Державний бюджет?1. Національні Збори;2. Рада Міністрів;3. Польський Національний Банк;4. Сенат;5. Сейм. 10.Вкажіть ознаки президентської республіки як сучасної форми правління:1. залежність складу уряду від результатів парламентських виборів;2. обрання президента шляхом прямих або опосередкованих виборів;3. організаційна відособленість законодавчої і виконавчої гілок влади;4. виконання президентом виключно функцій глави держави;5. виконання президентом як функцій глави держави, так і функцій глави виконавчої влади.11.Вкажіть конституційно-правові ознаки авторитарного державного режиму:1. суттєве обмеження реалізації політичних прав громадян;2. антидемократичні способи проведення виборів;3. реалізація принципу верховенства права;4. реальна участь у політичному житті лише одної політичної партії;5. політичне переслідування опозиційних політичних партій.12.Який з перелічений юридичних фактів тягне за собою обов’язкову відставку уряду у Великобританії:1. падіння ВВП;

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture