ΜαθηματÎ&sup

Των 10 μαθητών που

This preview shows page 6 - 9 out of 17 pages.

των 10 μαθητών που παρουσίασαν τη μικρότερη βαθμολογία είναι 11. α . Να βρείτε τη μέση τιμή της βαθμολογίας των 15 υπόλοιπων μαθητών . Μονάδες 12 β . Αν το άθροισμα των τετραγώνων των βαθμών των 25 αυτών μαθητών είναι 5000, να βρείτε το συντελεστή μεταβολής (CV). Μονάδες 13 ΘΕΜΑ 2 ο (2005) Σε ένα διαγώνισμα Βιολογίας η βαθμολογία των μαθητών δίνεται από το παρακάτω ιστόγραμμα συχνοτήτων ν i :
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Επιμέλεια : Μάριος Ελευθεριάδης 7 α . Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα : Κλάσεις βαθ / γίας [ ) Κέντρο κλάσης x i Συχνότητα ν i Σχετική συχνότητα f i Αθροιστική συχνότητα Ν i Αθρ . σχετ . συχνότητα F i [ 4 , 8 ) [ 8 , 12 ) [ 12 , 16 ) [ 16 , 20 ) Σύνολο Μονάδες 11 β . Να βρείτε τη μέση τιμή των βαθμών . Μονάδες 8 γ . Πόσοι μαθητές έχουν βαθμό μέχρι και 10; Μονάδες 6 ΘΕΜΑ 4 ο (2005 ε ) Έστω ο δειγματικός χώρος ={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα . Για τα ενδεχόμενα Α , Β , Γ του είναι A B = {1,2,3,4,5,6}, A B = {1,3,4}, A-B = {2,6} και + = 2 1 x 1 x / ε x Γ α . Να υπολογίσετε τις πιθανότητες Ρ ( Α ), Ρ ( Β ), Ρ ( Γ ). Μονάδες 9 β . Να βρείτε την πιθανότητα , ώστε να πραγματοποιηθεί το Β και όχι το Γ . Μονάδες 3 γ . Να βρείτε την πιθανότητα , ώστε να πραγματοποιηθεί μόνο ένα από τα Β και Γ Μονάδες 3 δ . Αν s 2 είναι η διακύμανση των τιμών λ ,3 λ ,5 λ , όπου λ , να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχόμενου Δ = { λ / s 2 > 24}. Μονάδες 10 ΘΕΜΑ 2 ο (2006) Κατά την αρχή της σχολικής χρονιάς οι 50 μαθητές της τρίτης τάξης ενός Λυκείου ρωτήθηκαν σχετικά με τον αριθμό των βιβλίων που διάβασαν την περίοδο των θερινών διακοπών . Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν , συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας : Αριθμός Βιβλίων x i Αριθμός Μαθητών ν i 0 α +4 1 5 α +8 2 4 α 3 α -1 4 2 α Σύνολο 50
Image of page 7
Επιμέλεια : Μάριος Ελευθεριάδης 8 α . Να υπολογίσετε την τιμή του α . Μονάδες 3 Στη συνέχεια να βρείτε : β . Τη μέση τιμή του αριθμού των βιβλίων που διάβασαν οι
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

Image of page 9
You've reached the end of this preview.
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern