animation try statement1 statement3 catchException1 ex handling ex

Animation try statement1 statement3 catchexception1

This preview shows page 30 - 34 out of 34 pages.

animation try { statement1; statement3; } catch(Exception1 ex) { handling ex; } catch(Exception2 ex) { handling ex; throw ex; } finally { finalStatements; } Next statement; statement2 throws an exception of type Exception2.
Image of page 30
31 Trace a Program Execution animation try { statement1; statement2; statement3; } catch(Exception1 ex) { handling ex; } catch(Exception2 ex) { throw ex; } finally { finalStatements; } Next statement; Handling exception
Image of page 31
32 Trace a Program Execution animation try { statement1; statement2; statement3; } catch(Exception1 ex) { handling ex; } catch(Exception2 ex) { handling ex; throw ex; } finally { finalStatements; } Next statement; Execute the final block
Image of page 32
33 Trace a Program Execution animation try { statement1; statement2; statement3; } catch(Exception1 ex) { handling ex; } catch(Exception2 ex) { handling ex; } finally { finalStatements; } Next statement; Rethrow the exception and control is transferred to the caller
Image of page 33
Konkludime për trajtimin e gabimeve dhe përjashtimeve Zhvillimi i teknologjisë informative, bashkë me të natyrisht edhe i softuerëve është një ndër kërkesat e pakontestueshme të kohës. Zgjidhja e veglës së duhur për secilin problem është çelës për me qenë programer efektiv. Teknikat e programimit mbrojtës i bëjnë gabimet të gjenden më lehtë, të rregullohen më lehtë dhe më pak të dëmshme për kodin në produksion. Vendimi se si të trajtohen hyrjet e këqija(bad inputs) është vendim kryesor i trajtimit të gabimeve që operon në dimensione të ndryshme nga rrjedhja normale e kodit. Trajtimi i gabimeve është një ndër aspektet më të rëndësishme për zhvillimin e e suksesshëm dhe të fuqishëm të softuerit. Aspekt i rëndësishëm i trajtimit të gabimeve, është dallimi në mes të gabimeve në procesin e zhvillimit, gabimet në programin burimor dhe gabimet në programin ekzekutues. Pra, programimi mund të jetë argëtues, por zhvillimi i softuerët cilësor natyrisht është i vështirë. Në mes ideve të mira, kërkesave apo vizionit, dhe një produkti softuerik ka më shumë se programim. Analiza dhe dizajni në atë mënyrë që të jenë të lehta për të komuniku, rishiku, implementu dhe evolu-është ajo që qëndron në thelb të programimit. 34
Image of page 34

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 34 pages?

 • Winter '16
 • besime

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture