Ifmidb321nnhậ pxuất vlookupleftb31 a8b1020

This preview shows page 13 - 15 out of 22 pages.

IF(MID(B3;2;1)="N";"NHẬ P";"XUẤT")&" "&VLOOKUP(LEFT(B3;1); $A$8:$B$10;2;0) IF(MID(B3;2;1)="N";"N HẬP";"XUẤT"&" "&VLOOKUP(LEFT(B3;1 );$A$8:$B$10;2;0) IF(MID(B3;2;1)=" N";"NHẬP";"XUẤT ");VLOOKUP(LEFT( B3;1); $A$8:$B$10;2;0) IF(MID(B3;2;1)="N"; "NHẬP";"XUẤT";VLO OKUP(LEFT(B3;1); $A$8:$B$10;2;0)) 194 Theo hình minh họa, dưa vào mã hàng dò vào bảng dò để tính cột Đơn giá, đồng thời biết ký tự thứ 2 là "N" thì giảm giá 30% giá, còn "X" thì giữ nguyên giá. VLOOKUP(LEFT(B3;1); $A$8:$C$10;3;0)*IF(MID( B3;2;1)="N";30%;100%) VLOOKUP(LEFT(B3;1); $A$8:$C$10;3;0)*IF(MI D(B3;2;1)="N";70%;10 0%) VLOOKUP(LEFT(B 3;1); $A$8:$C$10;3;0)* IF(MID(B3;2;1)=" N";30%;1) VLOOKUP(LEFT(B3;1 ); $A$8:$C$10;3;0)*IF( MID(B3;2;1)="N";13 0%;100%) 195 Trong hình sau, công thức nào viết trong ô E5 khi copy xuống các ô dưới sẽ không cho ra kết quả đúng, biết cột số lương, đơn giá được đặt tên là soluong, dongia ? =D5*C5 =C5*D5 =soluong*dongia =$c$5*$d$5 196 Trong hình sau, công thức nào viết trong ô F5 để tính thành tiền là chính xác ? =(D5*C5+E5)*F3 =(D5*C5+E5)*$F3 =(D5*C5+E5)*$F $3 =(D5*C5+E5)*F$3 197 Trong hình sau, công thức nào viết trong ô F5 để tính thành tiền là chính xác ? =D5*C5+E5*$F$3 =D5*C5*$F$3+E5*$F$ 3 =D5*C5*$F$3+E5 =(D5*C5+E5)*F3 198 Trong hình sau, công thức nào dùng để tính điểm trung bình cho kết quả sai =F4*3+G4*2/5 =F4*3/5+G4*2/5 =(F4*3+G4*2)/5 =1/5*(F4*3+G4*2) 199 Bạn muốn sao chép một đoạn thông tin trong trang web bạn đang xem, bạn đã bôi đen đoạn đó, nhấn vào mục nào để thực hiện sao chép vùng lựa chọn này? Menu số 1 Menu số 2 Menu số 3 Nút chức năng số 4 200 Bạn đã mở được một trang web chứa rất nhiều thông tin cần thiết và bạn muốn sao lưu trang web này vào đĩa cứng. Bạn nhấn chuột vào khu vực nào để làm được điều này Khu vực số 1 Khu vực số 2 Khu vực số 3 Khu vực số 4 201 Nút trang nhà (Home) trên cửa sổ trình duyệt dùng để: Đưa bạn đến với trang khởi động mặc định Đưa bạn trở về trang chủ của Website mà bạn đang xem Đưa bạn trở về trang trắng không có nội dung Đưa bạn trở về trang Web có địa chỉ: 202 Thứ tự kết nối Internet theo đường quay số theo bạn là như thế nào Máy tính - điện thoại - modem - ISP (Internet Service Provider) Máy tính - modem - điện thoại - ISP Máy tính - ISP - điện thoại - modem Cả 3 phương án trên đều sai 203 Hai người đã tạo được tài khoản thư miễn phí tại địa chỉ MAIL.YAHOO.COM. Phát biểu nào dưới đây là sai: hộp thư của cả hai đều nằm trên máy Mail Server của công ty Yahoo mật khẩu mở hộp thư của hai người này phải khác nhau. Người này có thể mở được hộp thư của người kia và ngược lại nếu như 2 người biết tên đăng nhập và mật khẩu của nhau Hai người này buộc phải lựa chọn hai tên đăng nhập khác nhau 13
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

204 Virut máy tính không thể lây qua việc:
Image of page 14
Image of page 15
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes