Таашаагүй үнэндээ та нар

Info icon This preview shows pages 82–84. Sign up to view the full content.

таашаагүй . Үнэндээ та нар эрхээсээ гадна ямар ч санал надад хэлж чадахгүй байна шүү дээ . Ийм байдалд бүрэн хяналтаа надад шилжүүлэх туахй л яриа байж болно . Учир нь энэ ажилд шаардагдах тэр их мөнгө бүрэн хяналт миний гарт шилжсэн тэр цагт л одож болно . Ноёдоо , та нар үүнийг хэн бүхнээс илүү ойлгож ёстой . Иймд миний болзол - замын барилгын гэрээг өөртөө үлдээгээд хяналтын акцаа гучин мянган фунтаар өгөх эсэхийг та нар бас л шийдэж чадаагүй байгаа бол бидэнд яриад баймаар юм алга гэж би бодож банйа . Энэ бол миний хэлэх эцсийн үг гэв . Тэгээд Каупервуд халааснаасаа цагаа гаргаж харсан нь Гривс , Хеншоу хоёрт эцсийн хариугаа өгөхгүй бол юу ч үгүй хоцорно шүү гэсэн дохио байв . Тэр хоёр бие биеэ харж жаахан сууснаа Хеншоу : Бид танд хяналтын акцаа өгөх юм гэхэд та батлагаа бидэнд гаргах вэ ? Хэрэв гэрээнд аасан хугацааны дотор барилгын ажлыг өрнүүлэх боломж олдохгүй юм бол үүнээс ямар ашиг бидэнд гарах вэ дээ ! Гэсэнд % Би бас яг тэж бодож байна гэж Гривс нэмж хэлэв . Энэ талаар та нар тайван байж болно . Би та нарт албан баталгаа өгөх юм уу эсвэл тусгай боловсруулсан гэрээнд гарын үсэг зурахад бэлэн байна . Уул гэрээнд гарын үсэг зурснаа с хойш зургаан сарын дотор шугамын нэгдүгээр хэсгийн барилгын мөнгийг та нарт өгөхгүй бол та бидний байгуулсан гэрээ хүчингүй болохоор барахгүй би тан г нарт арва мянган фйунт төлөх үүрэг авч банйа . Ийм блзол та нарын сэтгэлд хангалттай юу ? Гэрээ байгуулагчид сэргэх мэт болж бие биеэ харлаа . Каупервуд мөнгшөний ажлын талаар их зальтай , их боодог боловч гаргасан албан баталгаагаа нямбай биелүүлдэг гэж тэд дуулсан байжээ .
Image of page 82

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

83 За тэгвэл бүх юм ёсоор болох нь тэр !
Image of page 83
Image of page 84
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern