G\u00f6zlerimin bebekleri y\u00fcz\u00fcnden ba\u015fka bir \u015feye bakmamakta peri\u015fan g\u00f6nl\u00fcm\u00fcz senden

Gözlerimin bebekleri yüzünden başka bir şeye

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Gözlerimin bebekleri, yüzünden başka bir şeye bakmamakta... perişan gönlümüz, senden başkasını anmamakta. Gönül yarasının kanından bir an bile te- miz olmamakla beraber göz yaşlarım, yine haremini tavaf etmek için ehramlara bürün- mekte. Sidre kuşu, seni dilemek hevesiyle uçmu- yorsa dilerim, vahşî kuş gibi tuzağa tutulsun, kafese girsin! 693 . Müflis âşık, sana kalb gönlünü veriyorsa ayıplama. Ne yapsın, geçer akçası yok ki! Kimin himmeti onu dilemekte noksan de- ğilse, kim onu azmederek isterse nihayet eli, elbette o yüce selviye ulaşır. Isa'nın ruh bağışlamasını anmam bile. Çünkü can arttırmada dudağın kadar maha- reti yok! Aşkının ateşini sarf etmekte, bir ah büe etmemekteyim. Böyle olduğu halde bana gö- nül yarasına sabretmiyor denebilir mi?
Image of page 2
hafiz dîvani Daha zülfünün ucunu gördüğüm gün de- dim ki: Bu silsilenin perişanlığına nihayet ola- maz. 7oo. Sana ulaşmak, yalnız Hafız’ın gönlünde olan bir şey değil. Hatırında bu istek olmayan kim vardır? Merdum-i dîde-i mâ cuz be rubet nâ?ır nist Dil-i ser-geşte-i mâ gayr-i tura zâkir nist LXXXH.t Güneş gibi olan yüzün gizlendi, günümün aydınlığı bitti: Ömrümden kalan ancak kap- karanlık bir gece! Aynlığımn çaresi ancak sabır. Fakat ta- katim kalmadı, nasıl sabredeyim? Seninle vedalaşırken o kadar ağladım ki gözünden ırmak olsun, gözümde nur kalmadı.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors