Chương 4.pdf

Tiến trình xác thực ø sau khi client đã

This preview shows page 66 - 79 out of 90 pages.

Tiến trình xác thực
Image of page 66

Subscribe to view the full document.

Ø Sau khi client đã được xác thực thì nó sẽ thực hiện kết nối với AP sẽ gửi một khung Association Request (chứa các thông tin về khả năng của client) đến AP và AP sẽ trả lời lại cho client một khung Association Response trong đó cho phép hoặc không cho phép. Tiến trình kết nối
Image of page 67
Ø Toàn bộ tiến trình xác thực và kết nối gồm 3 trạng thái khác nhau: § Chưa xác thực và chưa kết nối (Unauthenticated/Unassociated). § Đã xác thực và chưa kết nối (Authenticated/Unassociated). § Đã các thực và đã kết nối (Authenticated/Associated). Tiến trình kết nối
Image of page 68

Subscribe to view the full document.

IEEE 802.1x và EAP Ø IEEE 802.1x là một chuẩn IEEE để “điều khiển truy cập mạng dựa trên port”. Nó cho phép quyết định cho hay không cho truy cập mạng được thực hiện tại port. Ø Khi port đã được xác thực, nó chỉ có thể được sử dụng để chuyển lưu lượng được kết hợp với quá trình xác thực. Một số giao thức xác thực
Image of page 69
IEEE 802.1x và EAP Ø Giao thức 802.1X sử dụng EAP (Extensible Authentication Protocol) để mang các thông tin xác thực. Ø EAP có thể cho phép 2 đầu đường truyền có thể sử dụng bất kỳ giao thức xác thực nào. Một số giao thức xác thực
Image of page 70

Subscribe to view the full document.

Supplicant Authenticator Radius Server 1 EAP-Start Port closed 2 EAP-Request/Identify 3 EAP-Response/Identify Radius-Access-Request 4 Radius-Access-Challenge EAP-Request 5 EAP-Response Radius-Access-Request 6 Radius-Access-Accept EAP-Success Port open EAPoL EAP RADIUS IEEE 802.1x và EAP
Image of page 71
Ø Tập dịch vụ (Service Set) là một thuật ngữ dùng để mô tả các thành phần cơ bản của mạng WLAN. Ø Có 3 cách để cấu hình mạng WLAN: § Tập dịch vụ cơ sở BSS (Basic Service Set) § Tập dịch vụ mở rộng ESS (Extended Service Set) § Tập dịch vụ sở độc lập IBSS (Independent Basic Service Set) Tập dịch vụ
Image of page 72

Subscribe to view the full document.

Ø Là chế độ yêu cầu 1 AP và tất cả lưu lượng đều phải qua AP Client Client Client Access Point Tập dịch vụ cơ sở BSS
Image of page 73
Ø Gồm 2 hoặc nhiều BSS được kết nối với nhau thông qua hệ thống phân tán và ít nhất 2 AP Wired Network Tập dịch vụ mở rộng ESS
Image of page 74

Subscribe to view the full document.

Ø Gồm các trạm không dây giao tiếp với nhau không cần AP(Ad-hoc) Ø Các client thay phiên nhau truyền Beacon để liên lạc với nhau Tập dịch vụ cơ sở độc lập IBSS
Image of page 75
Ø WEP (Wired Equivalent Privacy-RC4) Ø WPA (Wifi Protected Access-TKIP) Ø WPA2 (version 2- AES) Bảo mật trong WLAN
Image of page 76

Subscribe to view the full document.

Ø Tương tự mạng Ethernet, khi các client tham gia vào mạng nó sẽ giao tiếp với các thiết bị khác bằng cách gửi các khung (frame) ở lớp 2. Ø Mạng Ethernet có các dạng khung: Frame relay, PPP, HDLC – High Level Data Link Control, ATM… Định dạng khung của lớp MAC
Image of page 77
Ø Tương tự mạng Ethernet, khi các client tham gia vào mạng nó sẽ giao tiếp với các thiết bị khác bằng cách gửi các khung (frame) ở lớp 2.
Image of page 78

Subscribe to view the full document.

Image of page 79
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern