Фрэйдпсихоанали� Мидфеноменологи Гоффмансимболик интеракционизм нарын онолын

Фрэйдпсихоанали?

This preview shows page 4 - 7 out of 12 pages.

Фрэйд/психоанализ, Мид/феноменологи, Гоффман/симболик интеракционизм нарын онолын үү днээс биеийн өө рийн илэрхийлэл, бие махбодын гинжин холбоос 4
Image of page 4
Бие хувь х ү ний ба б ү лгийн соёлын илэрхийлэл болох нь Марксист социологийн х ү рээнд буюу улс т ө р эдийн засгийн онолын үү днээс Т үү хэн материализмын үү днээс х ү ний оршихуйн н ө х ө н ү йлдвэрлэл Ажиллах х ү чин – х ү ний х ү ч чадал, энерги, оюуны чадамж, н өө ц боломжууд эдийн засгийн н өө ц болж ашиг ү йлдвэрлэх тухай Ажилчин х ү н н өө ц боломж ба энергийнхээ хамт эдийн засгийн нэгж болно. Х ү н байгалийн харилцаа – байгалийг эзэмдэх х ү ч Ажиллах х ү чин ба технологийн дэвшил Цагаан ба цэнхэр захтан Тэйлоризм – цаг хугацаа ба х ө д ө лг өө н нь ү йлдвэрлэл ба ү р ашгийг бий болгоно. 5
Image of page 5
Бие хувь х ү ний ба б ү лгийн соёлын илэрхийлэл болох нь Дюрхэйм ба соёлын антропологийн үү днээс бэлэг тэмдэг, илэрхийлэл Шашны ангилал Ариун ба н ү гэл хилэнцэт Хувь х ү м үү сийн өө р хоорондоо ялгагдах ба ижил т ө стэй байдал, уялдаа холбоо нь нийгмийн б ү хэл систем болох ба энэ б ү гд нийгмийн гол ба туслах үү ргийг хангана. Бие ба жендер Соёлын социологич Дэвид Морганы ү злээр аль нэг х ү йс нь ихэнх нь соёлд тухайн х ү ний биеийг ү л ү зэгдэх н ө л өө лл өө р харагдах байдлаас нь өө р болгодог.
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors