pare parehong wika nagkakaiba lang ang aksent leksikograpiya at pagbigkas 2

Pare parehong wika nagkakaiba lang ang aksent

This preview shows page 2 out of 2 pages.

pare-parehong wika – nagkakaiba lang ang aksent, leksikograpiya, at pagbigkas2. Etnolekwikang ginagamit mula sa mga etnolingguwistikong grupotaglay ang mga salitang nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ng isang pangkat-etniko3. Sosyolekpagkakaiba-iba ng paggamit ng isang wika base sa antas ng pamumuhay o uri ng grupo ng mga nagsasalita4. Gaylinggoparaan ng paggamit ng wika ng isang bakla, lalaking bakla, o babaeng bakla na hardcoregumagamit ng gaylinggo sa usapan at kahit sarili niya ay hindi niya maintindihan minsan5.Rehistro ng Wikapaggamit ng wika ng iba’t ibang propesyunal sa iba’t ibang propesyon na kanilang kinabibilangangumagamit ng jargon – set ng terminolohiya sa iba’t ibang disiplina6. Idyolektawag sa indibidwal na paggamit ng tao sa wikawalang taong masasabing pareho ang paggamit ng isang wika7. Pidgin“nobody’s native language”nagkakaroon nito kapag ang dalawang taal na tagapagsalita ng dalawang magkaibang wika na walang komong wika ay nagtatangkang magkaroon ng kumbersasyong makeshift8. Creoleisang wika na unang naging pidgin at kalaunan ay naging likas na wika(nativized)nagkaroon nito sapagkat may komunidad ng mga tagapagsalita ang nag-angkin dito bilang kanila
Background image

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Spring '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture