Pædagogen tager en skål frem børnene kender godt

This preview shows page 30 - 32 out of 44 pages.

Alle børn er samlet i en rundkreds. Pædagogen tager en skål frem. Børnene kender godt skålen. I går lavede de nemlig dej og puttede i skålen. Men nu er dejen væk. I stedet ligger der en bi på bunden af skålen. ”H vad tror I, der er sket med dejen” spørger pædagogen. ”Og hvor kommer bien fra?” . (Observation, institution 3) Billede: Den mystiske bi Adfærdsmodificering og/eller magi Det fremstår som et centralt tema i projektet, hvorledes magi er relateret til sociale normer og regler, særligt i forhold til samlinger. På de indledende møder med pædagogerne giver nogle udtryk for, at det kan
30 Sørensen, Oreskov & Boysen. Professionshøjskolen Absalon. 31.10.2019 være ufordelagtigt at tysse på børnene under samlinger med henblik på at skabe ro. Især i forhold til den stemning, der skabes. I flere observationer fremgår det således, at tyssen på børn virker hæmmende på den magiske stemning. Der er flere mulige perspektiver på denne problematik. På den ene side kan det fremhæves, at børnene bliver nødt til at lære sociale spilleregler for i det hele taget at kunne opleve magien. Hvis en historie fortælles til en gruppe børn, der taler i munden på hinanden, sidder med ryggen til osv., er det naturligvis vanskeligt at skabe en særlig stemning omkring historiefortællingen: ” Det er rigtigt vigtigt, at børnene lærer struktur. Ellers kan de heller ikke lytte til hinanden og den voksne og være opmærksom. Det arbejder vi meget med ” (interview med pædagog, interview 7, institution 3, s. 8). På den anden side, hvis historien er fortalt med stor indlevelse, er der måske større chance for at samle børnenes opmærksomhed, hvorved tyssen og irettesættelser bliver mindre nødvendigt. Yderligere er der naturligvis tale om, at der kan være forskellige perspektiver på, hvilken adfærd der kan anskues som forstyrrende. Musiktime med musikpædagog. Vi går ind. Børnene sætter sig fint i en perfekt rundkreds. Når børnene tager puder, skal de vente på hinanden, men ikke i en organiseret kø. De skal øve sig i at være opmærksomme på hinanden. Op ad posen kommer Topper, en hånddukke. Alle hilser på Topper. Så skal vi arbejde med musikinstrumenter. Vi danser og får spændende tøj på. Der lægges meget op til, at instrumenter går på tur, alle skal prøve osv. Nogle børn bliver frustrerede over ikke at få det instrument, de gerne vil have. (Observation, institution 3) Billede: Instrumenter bruges også til at arbejde med sociale spilleregler I eksemplet er der både fokus på at skabe musik og arbejde med sociale spilleregler. Men arbejdet med sociale spilleregler kan godt i selve situationen virke forstyrrende i forhold til musikken. F.eks. når der kun er ét barn, der kan få lov at spille marimba, selvom der er masser af marimbaer henne i skuffen. På den anden side viser eksemplet også tydeligt, at en del af opmærksomheden omkring musikken allerede fra starten er etableret med baggrund i de sociale spilleregler, børnene tidligere har lært. F.eks. når børnene sætter sig fint i cirklen fra starten. Alligevel kan det være et interessant opmærksomhedspunkt, hvornår

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture