370 hvis de studerende en gang imellem ville standse

This preview shows page 9 - 12 out of 21 pages.

370.Hvisdestuderendeengangimellemvillestandseopforattænkesigom,førdesvarede,villekvalitetenafdiskussionerneblivehøjere;sommetidervirkerdet,somomdeerholdtopmedattænke.371.Jegglædermigtilatminbogudgivetogtilatlæseanmeldelserne.372.ForargelsenoverprinsesseDianaskyldes,athuntaleråbentomsinekærlighedsaffærer,samtathunudtalersigomdetbritiskemonarkiogdetsfremtid.373.Hvordankandusige,detikkeerværdatbeskæftigesigmedudenoverhovedetathavelæstbrochuren?374.Jegkanikkevænnemigtilikkeathavenogetatlave.375.Viholdtopmedatdiskuterepunktiefterentimeoggikovertilatplanlæggenæstefase.24KOPIERNGFORBUDT
DOmskrivfølgendesætninger,ing-konstruktionenerstatterverballeddetibisætningerne:Model:Doyouknowthemanwhotaiksalithetime?-*Doyouknowthemantalkingalithetime?WhenPaulhadfinishedhiswork,hetookhisgirifriendout.Havingfinishedhiswork,Paultookhisgirifriendout.376.Themetalboxthatcontainedaliherjewellerywasstolen.______________________377.Ashecouldn’tfindtherightwords,hemadealongpause,whichmadeeverybodyembarrassed._________________378.Asshewasveryhot,shetookoffhersweater,whichsheleftonthegrass.379.Afterthethiefhadstolenherbag,hedisappearedroundthecorner.380.WhenLesliehadfoundouthowtostructureheressay,shebegantowriteit.381.Averyyounggirlwhoexpectsababymaywantanabortion.382.Shebreatheddeeplywhileshetriedtotellherelfthatitwasflotdangerous.383.Peoplewhowishtospeakshouldraisetheirhands.________________________384.Irememberthatsheoncekissedmyboyfriend.385.AsIdidn’thavemuchtimetospare,Icouldstayforashortwhileonly.25KOPIERINGFORBUDT
EOversættilengelsk:386.Defandthurtigtudaf,hvemdeskullespørge.387.Devidsteikke,hvemdeskullespørge,elleromdeoverhovedetskullespørgenogen.388.Pigensagde,athanskullegivesliphendessjippetov.389.Mensjegstodogspekuleredepå,omjegskulletagecyklenellerbilen,begyndtedetatregne.390.Jeganerikke,hvordanjegskalklaredet.§54-109:OpsamlingAGørredeforformogbrugafsamtligeverbalformerifølgendetekst:Jutland,theEconomicBridgebetweenScandinaviaandtheContinentPubhshedbyPRGRUPPEFRANKFURT6w)tiPartierGr”bH.Telephone149)159-40586-0,Teiefax(49)69-40586-111.Tecx412532PRFFM0“Nothingcomesfromno--SouthemEuropeanslikefruitthing”isthebusinesaphilo-flavours...sophyonwhichthesuccessSTIMOROLChewingSumotSTtMOROLChewingGumAIS’sTOM-TotalQualityAISisbased.The“VejleCa-Management-meansstrivramelogTabletfabrik”foun-ingforthebestinproduct,dedbyHolgerSørensencommunicationanddistribubackin1915startedprodu-hen.Ifl192,thecompanycingchewinggurnasearlyasevenbecametheworld’sfirst1g3Q,TheyoungDanesjustchewinggumfactorytolovedDandy”,soin1956achievecertificationaccord“S11MOROL”wasinvented,ingtoISOstsndards.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture