Нийгмийн асуудлууд нь капиталист нийгмийн уг шин� болох ангийн тэгш бус байдлын

Нийгмийн асуудлууд нь

This preview shows page 13 - 17 out of 23 pages.

Нийгмийн асуудлууд нь капиталист нийгмийн уг шинж болох ангийн тэгш бус байдлын үр дүнд бий болдог. Өмчтэй болон өмчгүй гэсэн хоёр тэнхлэгт хуваадаг энэхүү тогтолцоо нь өмчтэй хэсэгт нь үлэмж үр ашиг бүхий шинжтэй болж ирэх ба харин өмчгүй хэсгийг нь ядуурал руу түлхдэг. Эрүүл мэндийн болон сэтгэцийн өвчлөл, боловсролгүй байдал, гэмт хэрэг зэрэг нийгмийн олон асуудлууд нь эдийн засгийн тэгш бус байдал, ядууралтай холбогддог. Нийгмийн өмч хөрөнгөтэй хэсэг нь хүчний аппаратыг авч, ноёрхлоо тогтоох замаар хэрэглэгчдийг, ажилчдыг болон олон түмнийг хяналтандаа авдаг. Тэд өөрсдийн ашиг сонирхлын төлөө түүнээс гарах аливаа нийгмийн үр дагаварыг тооцолгүйгээр шийдвэрүүд гаргах ба нийгмийн олон асуудлууд нь тэдний үл хайхрах байдлаас үүдэлтэй байдаг. Нийгмийн зөрчлийн үзэл баримтлал. Марксист үзэл (Marxist conflict view)
Image of page 13
Ноёрхогч жанжлагч бүлгүүд нь нийгмийн бүлгүүдэд хор хөнөөлтэй байж болох зүйлсийг өөрсдийн ашгийн төлөө хийх ба эрүүл мэндийн, аюулгүй байдлын болон хүрээлэн буй орчны хуулиудыг зөрчихөөс буцдаггүй. Корпорацууд хөгжил буурай орнуудад гологдол бүтээгдэхүүн, эрүүл мэндийн эм, эмэн бүтээгдэхүүнүүд, чанар муудсан хүнс зэргийг зарж борлуулдаг. Ядуурал, ажилгүйдэл их байх, олонхи болсон хөлсний ажилчид амин зуулгынхаа төлөө өчүүхэн цалингаас хараат байдлаар амьдрах нь хүнийслийг буюу тэдний амьдралд хүсэл эрмэлзэлгүй, итгэлгүй, юу ч хийх боломжгүй нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Хүн амын цөөнх нь нийгмийн баялгийг хуримтлуулж, харин олонхи нь ядуурал, гуйланчлалд нэрвэгдэх нь гэмт хэрэг, гажуудлын нийгмийн үндсэн учир шалтгаан гээд ийм үед гэмт хэргийн тоо хэмжээ нь хүн амын тооноос ч үлэмж илүү байдлаар өсөн тэлэх болно Нийгмийн зөрчлийн үзэл баримтлал. Марксист үзэл (Marxist conflict view)
Image of page 14
Аж үйлдвэрсэн нийгмйин зөрчлийн гүнд үнэт зүйл, ашиг сонирхлын шинжилгээ хийсэн. Энэ хандлагыг бас үнэт зүйлсийн зөрчлийн онол гэж нэрлэдэг. Нийгэмд буй үнэт зүйлсийн ялгаатай байдал нь нийгмийн асуудал юунаас болж үүсдэг болох талаар харилцан адилгүй сүбъектив тайлбарлалуудыг буй болгодог. Үр хөндүүлэхийг эсэрцгүүцдэг хүмүүсийн хувьд төрөөгүй хүүхдийн буюу ургийн амьдрах эрхийг дэвшүүлдэг бол харин дэмжигчид нь эмэгтэйчүүдийн өөрсдийн биенд хяналт тавих эрх болон нөхөн үржихүйн шийдвэр гаргах эрхийн төлөө байдаг. Мөн, үр хөндүүлэхийн эсрэг байгаа хүмүүс үр хөндүүлэх үйлчилгээ хүртээмжтэй байгаа нь нийгмийн асуудал хэмээн үздэг бол түүнийг хязгаарлаж байгаа нь өөрөө нийгэмд асуудал гэдэг. Нийгмийн зөрчлийн үзэл баримтлал. Марксист бус зэл (Non- Marxist conflict view)
Image of page 15
Үнэт зүйлсийн зөрчил нь арьстнууд, залуу ахмад, хот хөдөө, шашны бүлгүүдийн хооронд тохиож болно. Мөн байгал орчныг эрхэмлэдэг хүмүүс болон аж үйлдвэржилтийг дэмждэг хүмүүсийн дунд ч бий болдог. Орчин үеийн нийгэмд үнэт зүйлсийн зөрчлийг шийдвэрлэх шийдлийн асуудлууд нь талуудын ойлголцлыг дэмжих, хэлцэл, зөвшилцөлд хүрэх, аль болох хоёр тал шийдвэрээс хоёулаа хожих явдал бөгөөд хоёул сэтгэл ханамжтай үлдэх болдог. Гэвч, илүү их хүчтэй бүлэг нь үнэт зүйлсийн зөрчлийн үр дүнг шийдвэрлэхэд өөрсдийн хүч эрх мэдлийг ашигладаг. Нийгмийн зөрчлийн үзэл баримтлал. Марксист бус зэл (Non- Marxist conflict view)
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 23 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors