Тому нам необхідно

This preview shows page 9 - 12 out of 17 pages.

тонн. Тому нам необхідно усвідомити, що погіршення довкілля становить більшу загрозу для нашого майбутнього, ніж військова агресія; за найближчі кілька десятиліть людство здатне ліквідувати бідність і голод, відродити культуру, мости, дороги, аби були гроші. Але відродити зруйновану природу грошима неможливо, будуть потрібні століття, щоб призупинити її подальше руйнування та відсунути наближення екологічної катастрофи у світі [6]. 9
Вплив соціальної національної безпеки на сталий розвиток України В умовах глибоких трансформаційних процесів, які відбуваються в країні, на особливу увагу заслуговує проблема соціальної безпеки, що безпосередньо впливає на ефективність змін у всіх сферах суспільного життя, та зокрема на сталий розвиток України. Поняття «соціальна безпека» у науковій літературі почало формуватись ще в кінці 90-х років минулого століття. Ця категорія була задекларована у Всесвітній Соціальній Декларації (1995 р.), яка торкалась соціальних аспектів сталого розвитку, покликаних забезпечити соціальну безпеку у світі [7]. Попри те, що вказане поняття вживається доволі часто, воно ще й досі не отримало однозначного розуміння. Водночас дослідники єдині в тому, що «соціальна безпека» – поняття досить складне й багатовимірне, яке має значний вплив на забезпечення сталого розвитку суспільства. Останній досягається, як засвідчує досвід, завдяки балансу індексів соціальних груп і виступає як критерій стану суспільного життя, як оцінка рівня суспільної злагоди. Сталий розвиток у цьому контексті розглядається нами як відсутність у суспільстві реальних загроз насилля, наявність у державі можливостей спалаху різних форм конфліктів [7]. Соціальна безпека впливає на ефективність вираження державною владою своїх управлінських функцій. Соціальна безпека тісно пов'язана із забезпеченням особистої безпеки. Від останньої залежать перш за все стан здоров'я населення, рівень освіти та духовного розвитку тощо. Ці складові соціальної безпеки лежать в основі забезпечення економічної та кадрової безпеки, ефективного використання останніх через підвищення кваліфікації, створення сприятливого робочого клімату, забезпечення сталого розвитку [7]. Високий рівень соціальної безпеки входить у систему першочергових пріоритетів країн, які вирішують різні завдання соціально-економічного розвитку. У своїй основі цей процес має об’єктивні тенденції, зумовлені всім 10
ходом суспільного розвитку й підпорядковані еволюції людини як кінцевої мети будь-якої соціально-економічної активності. Здійснення заходів соціальної безпеки спрямоване на запобігання небезпеці й можливим загрозам, на завчасне зниження їхнього негативного впливу [8]. Соціальна безпека пов’язана передусім із дотриманням соціальних стандартів, серед яких найважливішими варто назвати наступні: – стандарти соціальної структури, що пов’язані з подоланням бідності та формуванням середнього класу; –стандарти зростання людського потенціалу, зокрема зростання тривалості життя та рівня освіти; – стандарти рівня життя, зокрема підвищення купівельної спроможності населення; – стандарти якості трудового життя;

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture