Thâm hụt ngân sách so với gdp luận văn

Info icon This preview shows pages 48–51. Sign up to view the full content.

Thâm hụt ngân sách so với GDP
Image of page 48

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 39 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Để dễ hình dung mức độ thâm hụt ngân sách của chính phủ, người ta thường đo xem khoản thâm hụt này bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Từ đó, thông qua tỷ lệ % thay đổi của số bội chi so với GDP của ngân sách mà đánh giá “sức khỏe” tài chính của quốc gia. Bảng 2.10: Bội chi ngân sách so với GDP ĐVT: % Năm Số bội chi theo thông lệ quốc tế so với GDP Thay đổi của Số bội chi theo thông lệ quốc tế so với GDP 2003 -1.78% - 2004 -1.10% -38.02% 2005 -0.85% -22.78% 2006 -0.92% 0 8.20% 2007 -1.76% 90.86% 2008 -1.81% 0 3.02% 2009 -4.51% 149.34% 2010 Nguồn: Bộ Tài Chính (C1), Asian Development Bank (C9) và tính toán của tác giả (C1) -50% 0% 50% 100% 150% 200% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nguô combininggraveaccent n: Bô combiningdotbelow Ta combininggraveaccent i Chi combiningacuteaccent nh (C1), Asian Development Bank (C9) va combininggraveaccent ti combiningacuteaccent nh toa combiningacuteaccent n củ a ta combiningacuteaccent c giả % thay đổi Thay đổi của Số bội chi theo thông lệ quốc tế so với GDP Đồ thị 2.7: Thay đổi của Số bội chi theo thông lệ quốc tế so với GDP
Image of page 49
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 40 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Năm 2003 số bội chi theo thông lệ quốc tế so với GDP là -1.78% nhưng đến năm 2009 số bội chi này đã lên đến -4.51%. Như vậy, mức bội chi thấp nhất của ngân sách Việt Nam trong giai đoạn 2003-2009 là -0.85% (năm 2005) và cao nhất là -4.51% (năm 2009). Chỉ riêng năm 2009 so với năm 2008 thì mức bội chi này đã tăng 149,34%, tức tăng từ -1.81% lên -4.51%. Nếu theo qui định của Hiệp ước Liên hiệp Châu Âu (hay còn gọi là Hiệp ước Maastricht) ký ngày 7/2/1992 ký tại Maastricht (Hà Lan), một trong những điều kiện để tham gia vào liên minh kinh tế - tiền tệ (còn gọi là những tiêu chí hội nhập) là thâm hụt ngân sách không vượt quá 3% GDP thì Việt Nam trong năm 2009 với mức thâm hụt ngân sách theo thông lệ quốc tế là -4,513% đã vượt ngưỡng an toàn, dù đã được phân tích ở trên là tình trạng thâm hụt ngân sách của Việt Nam ở năm 2009 có thể chấp nhận được, vì thâm hụt đó là do Việt Nam đã chi đầu tư phát triển vượt mức thặng dư của cán cân ngân sách và viện trợ không hoàn lại của quốc tế. Vấn đề Hy Lạp đang làm cho các nhà đầu tư trên thế giới càng trở nên thận trọng hơn với các quốc gia có vấn nạn tương tự: và một trong 3 số liệu cảnh báo đó có cả chi tiêu quá mức, thể hiện ở mức thâm hụt ngân sách so với GDP. Và Việt Nam với tình trạng thâm hụt cán cân ngân sách triển miên sẽ là một cản trở rất lớn trong việc thu hút các luồng vốn đầu tư gián tiếp, trực tiếp và cho vay từ nước ngoài.
Image of page 50

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 51
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern