Har alle virksomheder fokus på netop datadisciplin

This preview shows page 41 - 44 out of 49 pages.

har alle virksomheder fokus på netop datadisciplin? Kom ind på konsekvenserne (kom gerne med eksempler) ved manglende datadisciplin Datadisciplin betyder at når man arbejder med data i en virksomhed, er der nogle regler der skal overholdes og hvordan dataene skal håndteres, så der ikke opstår fejl eller misbrug af følsomme data. Udover det kan datadisciplin også vise hvordan man gemmer sin data og om man gemmer det med det rette navn og format i systematisk orden. Alle virksomheder har fokus på datadisciplin, fordi der har været mange eksempler på hvordan data bliver misbrugt og personfølsomme data har ligget tilgængeligt for de forkerte personer. Derfor besluttede EU at indfører en ny lovgivning d.25 maj 2018, som kaldes for GDPR(General data protection regulation), som alle virksomheder skal efterleve Denne lovgivning er til for at sikre at virksomheder overholder loven, vedrørende databehandling, såsom persondata, person følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold, ophavsret (copyrights) og hvordan de skal behandles og opbevares.
Vi lever i en tid hvor der er øget beskæftigelse indenfor IT, da vi forsat er i en rivende teknologisk udvikling og retten til et privatliv er under et stigende pres i takt med digitaliseringen ekspandere derudaf i alle samfundet lag. Derfor er der et stort fokus på håndteringen af data. Konsekvenserne af manglende datadisciplin, kan være enorme og kan gå udover virksomhedens omdømme og økonomi, samt kan det betyde at man kan få store bøder, som kan være alt fra 4 % af omsætningen i moderselskabet op til 20 millioner Euro. Konsekvenserne kan også ved misbrug af data, være politi anmeldelser og lange retssager, som kan have betydning for virksomhedens fremtid. Endvidere gør det hverdagen nemmere for alle i virksomheden, at alle data er struktureret og er opbevaret de rette steder, med det rette navne og format, så det bliver nemt at finde for de rette medarbejdere og dermed holde styr på. Mange virksomheder laver derfor et regelsæt for håndtering af data, eksempler på disse politikker kan være: Regler for at alle digitale skrivebord skal være tømt efter brug. Alle papir med data skal fjernes efter endt arbejde. Data der ikke skal benyttes mere skal slettes eller makuleres. Data der skal benyttes SKAL opbevares sikkert. Hver uge skal man rydde op i sine e-mails og slette data der ikke må være tilgængeligt for andre. Alle marketings kampagner, der indsamler data, SKAL være accepteret af denne part. Kursus i lovgivningerne, så alle medarbejdere kender reglerne. Ingen personfølsomme data må gemmes lokalt på enheder, såsom bærbar eller mobil telefoner, iPads etc. For at få adgang til data, skal man logge ind på et ERP system.
Udvælg en eller flere arbejdsprocesser i virksomheden, som du mener kan digitaliseres og dermed gøres mere effektive. I kildevandsfirmaet var der plads til forbedringer, hvor man benyttede sig af teknologier der kunne digitalisere flere processer i virksomheden. En af de større processer var

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture