Саме такі мотиви лежати в

This preview shows page 8 - 10 out of 41 pages.

Саме такі мотиви лежати в основі тарифного захисту галузей економіки, які мають стратегічнийхарактер(виробництво озброєнь та деякою мірою сільське господарство).3. Окремі дослідники, крім зазначених двох груп, виділяють і такі міркування, які можна умовно назватиекономічно немотивованими. Це — аргументи, які базуються на помилкових уявленняхта вихідних принципах: - наприклад, застосування митних тарифів з метою захисту національної економіки від дешевої робочої силиіз-за кордонові. Помилковість цієї тези:- низька заробітна плата відображає певну структуру розподілу факторів виробництва, а не обмеженабар'єрами торгівля надає можливість країні-імпортеру скористатися з існуючої різниці в насиченостівиробничими чинниками. Міжнародний ринок капіталів - це такий ринок, на якому купуються та продаються довгострокові (строк погашення яких більше одного року) боргові зобов'язання та акції. Інструменти ринку капіталів: акції, заставні, облігації, цінні папери урядових установ, споживчі та банківські комерційні позички.Традиційний інструмент на міжнародному ринку капіталів - іноземні облігації. Ці облігації продаються у зарубіжній країні і номіновані у валюті цієї країни. Іноземні облігації були важливим інструментом на міжнародному ринку капіталів протягом багатьох століть. Власне, значний відсоток залізниць США, що збудовані у XIX ст., фінансувався продажем закордонних облігацій у Британії.
Новацією є єврооблігація, тобто облігація, що номінована в іншій валюті, ніж валюта країни, в якій вона продається. Наприклад, облігація, що номінована в доларах США, продається у Лондоні.Сьогодні понад 80% нових випусків на міжнародному ринку облігацій - це єврооблігації, і ринок цих цінних паперів зростає дуже швидко. Це - головний цінний папір на міжнародному ринку капіталів. Найпотужніший ринок капіталів у світі мають США. Нью-Йорк - центр ринку капіталу США.Інституціональна структура світового ринку капіталускладається з вкладників (тих, чиї кошти акумулюються), позичальників (споживачів капіталів) і посередників (акумуляторів і постачальників капіталів).87.Принципи побудови Ямайської валютної системи. Ямайская валютная системаКриза Бреттон-Вудської валютної системи породив достаток проектів валютної реформи: від проектівстворення колективної резервної одиниці, випуску світової валюти, забезпеченої золотом і товарами, доповернення до золотого стандарту. Прихильники монетаризму виступали за ринкове регулювання протидержавного втручання, закликаючи до автоматичного саморегулювання платіжного балансу, пропонуваливвести режим плаваючих валютних курсів (М. Фрідман, Ф.Махлуп та ін.). Неокейнсианьці виступали заповернення до відкинутої раніше ідеї Дж. М. Кейнса про створення наднаціональної валюти - Банкор (Р.Триффін, У. Мартін, О. Дей, Ф. Перу, Ж. Денізе). США взяли курс на остаточну демонетизацію золота істворення міжнародного наднаціонального ліквідного кошти для підтримки позицій долара. Західна Європа,особливо Франція, прагнула обмежити гегемонію долара і розширити кредити МВФ.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture