2 de verschillende lagen mogen gecombineerd worden

Info icon This preview shows pages 59–60. Sign up to view the full content.

(2) De verschillende lagen mogen gecombineerd worden als ze éénzelfde product bevatten. (3) Als de bovenste laag in de scheitrechter moet geëxtraheerd worden, is het niet nodig om deze telkens uit de scheitrechter te laten vloeien. Laat de onderste laag wegvloeien en voeg nieuw extractiesolvent toe. (4) Soms is het moeilijk om te zien welke laag de waterige laag is. Bij toevoeging van water aan de scheitrechter, zal de waterlaag aan volume toenemen. Alternatief kan men 2 à 4 druppels uit elke laag verwijderen en aan een proefbuis met 1 mL water toevoegen. Schud de proefbuis. Als er twee lagen ontstaan, is de toegedruppelde laag niet afkomstig van de waterige laag. Eventueel kan men in plaats van twee lagen ook een troebele vloeistof (emulsie) verkrijgen (zie tip 6). (5) Als men een organische laag met water moet wassen, en wanneer de opgeloste stof gedeeltelijk in water oplosbaar is, gebruik dan een verzadigde NaCl-oplossing (pekeloplossing). De oplosbaarheid van het organische product in water zal verminderen. Door de gecombineerde organische lagen te wassen met een pekeloplossing, zal de oplosbaarheid van water in de organische laag ook dalen. Wassen met een pekeloplossing is een manier om de organische laag preliminair te drogen, zonder gebruik te maken van een droogmiddel. (6) Emulsievorming is problematisch bij extractie, omdat er geen twee duidelijk gescheiden lagen vormen. Een emulsie bestaat uit colloïdale druppels van water in de organische laag, of omgekeerd. Sommige extractiesolventen vertonen een sterkere neiging tot emulsievorming dan andere. Zo zal dichloormethaan eerder dan diëthylether emulsies vormen. De situatie komt ook voor als de opgeloste stof optreedt als een detergent of een zeep, of als de opgeloste stof gomachtig of viskeus is. Het uitschudden van alkalische oplossingen, of het te hevig schudden van de scheitrechter, kan tot emulsievorming leiden. Eens een emulsie gevormd is, kan het heel lang duren voor de twee lagen scheiden. Voor het breken van een emulsie bestaan geen vaste regels en het breken van emulsies wordt vaak als een kunst beschouwd. Soms is het voldoende om de emulsie gedurende een langere tijd te laten staan (als men genoeg geduld heeft). Ook kan het toevoeging van een elektrolietoplossing (een waterige oplossing van een zout zoals NaCl of Na 2 SO 4 , een sterk zuur of een sterke base) werkzaam zijn. Let op bij het toevoegen van basen of zuren, omdat het te extraheren product hierdoor kan vernietigd worden. Andere oplossingen zijn o.a.: meer toevoegen van één van de twee solventen; de emulsie met een glazen staaf roeren, de emulsie filtreren (bij voorkeur door een Celite -laag), de emulsie centrifugeren, de emulsie in een diepvriezer plaatsen,... Als de emulsie te wijten is aan een te klein verschil in dichtheid tussen de waterige en organische fase, kan de emulsie worden gebroken door toevoeging van een solvent met een hoge massadichtheid (bijv. koolstoftetrachloride) als de organische laag een hogere dichtheid heeft dan de waterige laag. Als de organische laag een lagere dichtheid heeft dan water,
Image of page 59

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 60
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • Unnammed

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern