các nhà máy trải rộng t� Bắc vào Nam sẽ giúp tiết kiệm chi phí hoa hồng ngoài

Các nhà máy trải rộng t? bắc vào nam sẽ

This preview shows page 7 - 9 out of 21 pages.

các nhà máy trải rộng từ Bắc vào Nam sẽ giúp tiết kiệm chi phí hoa hồng , ngoài ra, khi dự án Dung Quất đi vào hoạt động, với vị trí trọng yếu, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí vận chuyển, gia tăng biên lợi nhuận gộp thêm từ 3 -5%. Hưởng lợi từ chi phí lãi vay thấp do cơ cấu tài chính lành mạnh cũng như đánh giá tín nhiệm của HPG là khá tốt. Nhờ đó mức chi phí lãi vay hiện tại của HSG sẽ giảm từ khoảng 8,5 - 10% xuống còn 6,5%. Cơ cấu tài sản sau sáp nhập duy trì với tỉ lệ nợ/tổng tài sản là 55% do tiếp nhận một khoản nợ lớn từ HSG và chi phí đi vay nhằm tài trợ vốn cho M&A. Tỉ lệ có xu hướng giảm về tỉ lệ 50% trong vòng 5 năm. Tốc độ tăng trưởng FCFF trong dài hạn là 4%, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong dài hạn. 0% 10% 20% 30% - 40,000 80,000 120,000 160,000 Tỷ VND Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Tốc độ tăng trưởng - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Tỷ VND Trước Sau
Image of page 7
8 Báo cáo ch mang tính ch t tham kh o Vui lòng xem khuy ế n ngh cu i báo cáo này | Báo cáo M&A T ập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) Ngày: 06/04/2019 Hình 19: Giá tr n i t i và Synergy Ngu n: Phân tích c a nhóm Sử dụng những giả định đó, chúng tôi tính toán giá trị nội tại và giá trị cộng hưởng như bảng sau: HPG HSG HPG hậu M&A Doanh thu (tỷ VND) 65.120 31.315 107.728 Lợi nhuận (tỷ VND) 6.805 1.221 9,009 WACC 9.90% 12.09% 10.85% FCFF (tỷ VND) 152.766 28.369 180.254 FCFE (tỷ VND) 105.770 24.550 141.110 Giá trị nội tại (tỷ VND ) 129.269 26.883 160.682 Giá trị cộng hưởng (tỷ VND) 4.953 Giá trị mỗi cổ phiếu (VND/cp) 60.863 12.657 75.654 PHƯƠNG THỨ C SÁP NH ẬP VÀ PHƯƠNG THỨ C THANH TOÁN Dựa trên sự đánh giá về cơ cấu tài chính hiện tại của HPG, song song với đó là kế hoạch ho ạt động và quá trình xây dựng của doanh nghiệp, với mục tiêu giảm thiểu rủi ro, tối ưu nguồn vốn, tối đa hóa lợi nhuận, chúng tôi đưa ra phương thức sáp nhập như sau: Mua 51% cổ phần H S G theo hình thức chào mua công kha i Thanh toán theo phương thức kết hợp, phát hành cổ phiếu với tỉ lệ chuyển đổi là 35% (tỉ lệ 1:2,85) và tiền mặt với giá trị 4.000 VND cho mỗi cổ phiếu HSG (tương đương với premium là 55%) Đối tượng mua mục tiêu bao gồm cá nhân trong nước (44.26%), tổ chức trong nước (27.35%) và cổ đông nội bộ (11.1%). Nguồn vốn sử dụng cho việc đi vay gồm 2 nguồn chính : - Lợi nhuận để lại (89%) - Tiền mặt hiện có (11%) Như vậy việc lựa chọn phương pháp mua kết hợp sẽ giúp công ty giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay nợ, khi tổng tiền mặt phải trả cho thương vụ là 269 tỷ VND (11%), và số lượng cổ phiếu phát hành thêm có trị giá là 1.950 tỷ VND (89%) Phương thức t hanh toán
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors