Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan keselamatan dan

Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap

This preview shows page 6 - 9 out of 12 pages.

Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. ii. Baca Topik 1 modul untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kursus. Anda akan mendapati bahawa anda akan belajar banyak kemahiran ketika melengkapkan tugasan ini. iii. Anda boleh membaca Topik 9 dan 10 untuk mendapatkan idea yang lebih jelas tentang isu-isu tersebut. b) Bahagian B: Cari DUA buah video: satu tentang GCED dan satu lagi tentang isu yang dipilih. Panduan menulis Bahagian B: i. Anda boleh membaca Topik 4 modul anda untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai menggunakan teknologi. Video tersebut mestilah tidak lebih dari 10 minit. ii. Cari video 3 dimensi konsep utama (kemahiran kognitif, sosio-emosi dan tingkah laku) dalam Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCED). o Dapatkan juga video mengenai isu alam sekitar yang telah dipilih. iii. Tuliskan ulasan tentang interpretasi anda kepada setiap video. Sebagai contoh, apakah yang anda faham tentang video yang telah anda tonton? iv. Anda boleh merujuk kepada Topik 5 dan 6 tentang bagaimana mengulas secara kreatif dan kritis maklumat yang telah anda kumpulkan. (gced) › global › 2019/11 › sydn.. 6
Image of page 6
a. Bahagian C: Tuliskan cara-cara 3 dimensi konsep utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan Global membawa manfaat kepada masyarakat untuk menyelesaikan isu alam sekitar tersebut. Panduan menulis Bahagian C: i. Huraikan dan isu alam sekitar yang telah anda pilih. Bincangkan bagaimana 3 dimensi konsep utama Pendidikan Kewarganegaraan Global dapat memberikan faedah kepada masyarakat dan menyelesaikan isu alam sekitar. ii. Cadangkan cara-cara untuk menyelesaikan isu alam sekitar yang telah dibincangkan sebelum ini melalui Pendidikan Kewarganegaraan Global. Cari DUA artikel / laman sesawang untuk menyokong cadangan anda. 3- KESIMPULAN : Tulis rumusan tugasan anda. 4- REFLEKSI KENDIRI : Tulis nota refleksi tentang proses untuk menyiapkan tugasan ini. 5- RUJUKAN : Petikan semua sumber (video, artikel / laman sesawang) dan tulis senarai rujukan. Baca Topik 2 tentang cara-cara menggunakan format APA. [Jumlah: 60 markah] 7
Image of page 7
ATTACHMENT/ LAMPIRAN ASSESSMENT RUBRIC OUMH1603 LEARNING SKILLS FOR 21ST CENTURY / JANUARY 2020 QN/ NS CLO Criteria/ Kriteria Weight / Pembera t Excellent/ Cemerlang Good/Baik Fair/Sederhana Poor/Lemah Unsatisfactory / Tidak memuaskan Max Mark s 4 3 2 1 0 1 CLO1 Introduction: Brief background and the objective of the assignment. 1 Well-developed introduction that engages the readers and create interests. Learner is able to elaborate the background of the assignment in a very systematic manner. The introduction creates an interest to readers. The background of the assignment is explained quite well.
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture