Ийм болзолд тохирч болноо

Info icon This preview shows pages 83–84. Sign up to view the full content.

Ийм болзолд тохирч болноо . Харин бусад хэсгүүдийн цаашдын ажлын талаар бол гэж Гривсийг хэлэхэд , Каупервуд чангаар хөрөхч : Эрхэм ноён намайг муу мэдэж байна . Миний гарт Чикаго хотын бүх тээврийн гуравны хоёр нь оршиж байна . Хорин жилийн турш энэ хотод гучин таван бээр түүнээс гадна их орлого оруулж байгаа хот орчмын трамвюайн далан таван бээр шугамыг тавьсан . Эдгээр байгууллагын гол эзэн нь би байна . Миний хувьд нийлүүлэгчдийн хэн нь ч энэ ажилд одоо хүртэл ганц ч мөнгөний хохирол үзээгүй . Энэ байгууллагын акцууд одоо орлогын зургаагаас илүү хувийг өгч байна . Би үүнийг орхисон нь эдгээр байгууллага орлого муутай байдгаа болсон хэрэг огт биш , өрсөлдөөн тэмцэлдээн , улс төрийн довтолгоон зэрэг нь намайг зовоосноос болсон юм . Та бодоод үз л дээ . Танай Лондоны газар дорхи зам мөнгөний талаасаа намай сонирхуулж байгаа хэрэг огт биш . Та нар өөрсдөө үүнийг эхэлсэн . Та нар над руу очсоноос биш , иб та нар руу ирээгүй шүү дээ . Гэхдээ хэргийн учир үүнд бишээ . Би өөрийгөө магтаж сураагүй магтах ч үгүй . өөр хэсгийн хувьд бол зардлын дүн , хугацаа зэргийг бид гэрээндээ ярилцан оруулна . Ийм ажилд гарч байдаг янз бүрийн саад бэрхшээл санамсаргүй зүйлийг нахаарах хэрэгтэй болно гэдгийг та нар өөрсдийнхөө туршлагаас мэдэх байгаа биз дээ . Гол нь би та нарт хяналтын ацзыг бэлэн мөнгөөр төлж гэрээний дагуу бүх л үүргийг өөртөө авахад бэлэн байна гэв . Та юу гэж бодож байна ? миний хувьд бол ноён Каупервудтай ингэж тохирч болмоор байна гэж Гривс Хеншоуд хандаж хэлэв . Би ч хэлэн байна гэж Хеншоу хэлэв .
Image of page 83

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 84
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern