Aku ledige er personer der til

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 205 - 208 out of 224 pages.

AKU-ledige er personer, der til arbejdskraftundersøgelsen oplyser, at de ikke var beskæftigede i en given referenceuge, og at de aktivt har søgt arbejde inden for de seneste fire uger, og at de kan påbegynde nyt arbejde inden for de kommende to uger. Som følge af metodeskift er der databrud i april 2000. AKU-ledigheden er 5-perioders glidende gennemsnit. Den stiplede del af bruttoledigheden er DA’s egen opgø- relsesmetode, anvendt i Arbejdsmarkedsrapport 2007, før Danmark Statistiks bruttoledighed blev opgjort. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. Ledigheden 0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Bruttoledighed Nettoledighed AKU-ledighed Antal ledige, sæsonkorrigeret, 1.000 fuldtidspersoner
Image of page 205
206 Tabel 5.21 Arbejdsstyrkefremskrivning 1.000 personer 2012 2020 2030 2040 2050 Arbejdsstyrken i alt 2.690 2.809 2.892 2.937 3.073 - 17-24 år 339 351 333 332 371 - 25-49 år 1.485 1.444 1.456 1.512 1.489 - 50-59 år 590 648 584 514 615 - 60-64 år 168 240 293 251 247 - Over 64 år 107 127 226 327 352 Heraf indvandrere 224 283 317 334 344 - Ikke-vestlige lande 126 149 160 163 163 - Vestlige lande 98 134 157 172 181 Heraf efterkommere 29 57 97 145 197 - Ikke-vestlige lande 23 49 84 120 153 - Vestlige lande 6 8 13 25 44 Dansk herkomst 2.437 2.469 2.478 2.458 2.532 Uden for arbejdsstyrken 2.902 2.948 3.092 3.190 3.145 - Under 17 år 1.123 1.068 1.137 1.203 1.158 - 17-64 år 901 839 803 784 818 - Over 64 år 877 1.041 1.152 1.203 1.169 Økonomisk forsørgerbrøk 1,08 1,05 1,07 1,09 1,02 ANM.: Arbejdsstyrkefremskrivningen er baseret på det nuværende mønster for erhvervsdeltagelse opdelt på køn, alder, herkomst og uddannelse samt fremskrivning af befolkningen og uddannelsesniveauet. Erhvervsdeltagelsen for personer over 60 år antages fremadrettet at stige i takt med kortere efter- lønsperiode, og stigende alder for efterløn og folkepension. Den økonomiske forsørgerbrøk er define- ret som antal personer uden for arbejdsstyrken i forhold til antal personer i arbejdsstyrken. I DREAM’s fremskrivning er beskæftigede under 17 år kategoriseret som uden for arbejdsstyrken. KILDE: Egne beregninger på baggrund af DREAM (2014).
Image of page 206
207 Tabel 5.22 Erhvervsdeltagelse i udvalgte OECD-lande Pct., 2013 Erhvervsfrekvens Beskæftigelses- frekvens Ledighedsprocent Alle Unge Ældre Alle Unge Ældre Alle Unge Ældre Island 86,6 78,9 84,3 81,8 70,4 81,6 5,5 10,7 3,2 Schweiz 83,3 67,7 73,9 79,6 61,9 71,7 4,5 8,5 3,0 Sverige 81,1 54,3 77,7 74,4 41,5 73,7 8,2 23,6 5,1 Holland 79,7 70,0 64,1 74,3 62,3 60,1 6,7 11,0 6,3 Norge 78,3 57,7 72,0 75,5 52,4 71,1 3,6 9,2 1,3 New Zealand 78,1 59,5 77,5 73,1 50,1 74,4 6,4 15,8 4,0 Danmark 78,1 61,7 65,0 72,5 53,7 61,7 7,2 13,1 5,1 Canada 78,1 63,8 64,7 72,5 55,1 60,5 7,2 13,7 6,4 Tyskland 77,5 50,9 67,4 73,3 46,8 63,5 5,4 7,9 5,8 Storbritannien 77,4 61,7 62,6 71,3 48,8 59,7 7,8 20,9 4,7 Australien 76,4 66,8 63,9 72,0 58,7 61,5 5,8 12,2 3,8 Østrig 76,1 59,3 46,5 72,3 53,8 44,9 5,0 9,2 3,5 Spanien 75,3 41,7 54,1 55,6 18,6 43,2 26,2 55,5 20,0 Japan 74,9 42,6 69,4 71,7 39,7 66,8 4,3 6,9 3,8 Finland 74,8 50,2 62,9 68,5 40,2 58,7 8,3 20,0 6,7 Portugal 73,0 35,0 54,4 60,6 21,7 46,9 17,0 38,1 13,7 Tjekkiet 72,9 31,5 54,8 67,7 25,6 51,6 7,0 19,0 5,8 USA 72,8 55,0 64,4 67,4 46,5 60,9 7,5 15,5 5,3 Frankrig 71,2 37,6 49,1 64,1 28,6 45,6 9,9 23,9 7,0 Irland 70,1 40,9 56,9 60,2 28,8 50,9 14,1 29,6 10,7 Slovakiet 69,8 30,8 49,5 59,9 20,4 44,0 14,3 33,6 11,0 Grækenland 68,0 28,4 42,5 49,3 11,9 35,6 27,5 58,3 16,3 Belgien 67,5 31,0 44,1 61,8 23,6 41,7 8,5 23,7 5,4 Polen 67,0 33,3 44,0 60,0 24,2 40,6 10,5 27,3 7,7 Korea 66,6 26,6 65,7 64,4 24,2 64,3 3,2 9,3 2,1 Ungarn 65,1 27,2 41,7 58,4 19,8 38,5 10,3 27,2 7,7 Italien 64,4 30,0 45,3 56,4 18,0 42,7 12,4 40,0 5,7 OECD 70,9 47,4 58,9 65,1 39,7 55,6 8,2 16,3 5,7 ANM.: Alle omfatter 15-64-årige. Unge omfatter 15-24-årige. Ældre omfatter 55-64-årige. Opgørelsesme- toden er en anden end for de nationale danske ledighedstal og erhvervsfrekvenser, idet de internati- onale tal er baseret på den selvvurderede arbejdsmarkedstilknytning. Slovenien, Brasilien, Colombia,
Image of page 207
Image of page 208

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors