Mode som samhandling Mode \u00e4r en kraft som kontinuerligt f\u00f6r\u00e4ndrar det utbud av

Mode som samhandling mode är en kraft som

This preview shows page 13 - 15 out of 15 pages.

Mode som samhandling – Mode är en kraft som kontinuerligt förändrar det utbud av varor och tjänster som erbjuds konsumenter. Mode gör det möjligt att skilja produkter från varandra utifrån en logik som handlar mer om smak och trendriktighet än kvalitets och funtionskillnader. Pris och värde IS Relationen pris-värde – En vara eller en tjänst är värd sitt pris. Prisets symbolik – Priset fungerar symboliskt. En klocka som kostar tusen kronor måste vara mer värdefull än en klocka som kostar hälften så mycket. Värdet beroende av situation och sammanhang – Värdet på en produkt är med andra ord relativt kontextbunden, hur värdefullt något är det vill säga upplevs vara beror helt på i vilken sammanhang eller i vilken situation konsumenten befinner sig i. Priset som ett bortglömt möte – Priset uppstår när båda är nöjda, t.ex när du köper en tröja i en butik priset är förbestämt och du går till kassan och köper tröjan. Plats SI
Image of page 13
Platsens mening och funktion är öppen för definitioner. Iscensatta platser krävs att människor interagerar på ett visst sätt och i enlighet med vissa regler och mönster. Reklam enligt SI Reklam som produktion av missnöje – Reklam skapar en relation mellan ett problem och en lösning Reklam som kulturproducent – Reklam är delaktig i produktionen av kultur, värden, normer. Reklam som interaktionskatalysator – Att genom en reklamkampanj med kommersiella syften få grupper av människor att interagera och tillsammans uppleva känslor och utöva ritualer. MM: Marknaden ur ett marketing management perspektiv Marknaden är en metafor som har spritt sig och idag används för att beteckna utbyten av flera typer av varor och tjänster. Marknaden är en mötesplats mellan kunder och säljare. OBS Enligt MM så finns det två typer av marknaden Marknaden som en plats och marknaden som en grupp köpare. Marknaden existerar sin externa objekt som marknadsföraren ska arbeta mot, studera bevaka och bearbeta. Utbyten , prisförhandlingar och överenskommelse är handlingar som sker på en marknad snarare än det som skapar marknaden. Arbetet med marknader beskrivs inom MM ofta som STP- modellen. Konsumenten ur MM Marknadsstrategier enligt MM bör vara kunddrivna och utgån från en analys av vad konsumenterna behöver och vill ha. Mest framgångsrika är de företag som inte bara uppfyller utan överträffar kundens förväntningar. Konsumenten beskriv som ett autonomt subjekt, som fattar beslut på helt individuellt utan att andras beslut i grunden påverkar beslutsmodellen. Referensgrupper kan möjligtvis påverka konsumenters preferenser i vissa riktningar men dessa grupper har en relativ liten roll i konsumenters beslutsprocess.
Image of page 14
Image of page 15

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 15 pages?

 • Spring '17
 • Kap, produkter –

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture