3 Katlanm\u0131\u015f Dipol Antenleri Folded Dipol Antennas Yar\u0131m dalga dipol

3 katlanmış dipol antenleri folded dipol antennas

This preview shows page 6 - 8 out of 12 pages.

2.3. Katlanmış Dipol Antenleri (Folded Dipole Antennas) Yarım dalga dipol antenlerinin uçlarının katlanması ile elde edilir. Uzunluğu λ/2 olan bir rezonans antenidir. Rezonans empedansı yarım dalga dipol empedansının dört katı olup yaklaşık olarak 300 Ω’ dur. Bant genişliği dipol’ ün bant genişliğinden fazladır . Katlanmış dipol, yaygın olarak, yönlü bir anten olan Yagi-Uda anteninin beslenen elemanı olarak kullanılır. 3. Yönlü Antenler (Directional Antennas) Diğer bir ismi Hüzme antenlerdir (Beam antennas). Yönlü antenler yaymada çok güçlü ışıma yapabilen, almada ise çok güçlü sinyaller alabilen antenlerdir. Bu tür antenlerin kazançları yönlendirildiği yerde çoktur. Yönlendirilmediği yerde ise çok düşüktür. Böylece istenmeyen gürültüler veya yayınlar engellenmiş olunur. Yönlü anten çeşitlerini yakından inceleyelim: 3.1. Yagi-Uda Antenleri (Yagi-uda Antennas) Yagi anteni olarak da geçer. VHF (Very High Frequency: 30-30 MHz) ve UHF (Ultra High Frequency: 300- 3000 MHz) bantlarında televizyon yayınlarının alınmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yagi anteni metal çubuklardan ya da telden yapılmış üç tür anten elemanından oluşur: a) Bir yarım -dalga dipol ya da katlanmış dipol: Havadaki elektro manyetik dalgaları algılayan ana elemandır. Antenin aslını oluşturur. Dipol empedansı ile koaksiyel kablo empedansı birbirine eşit olmalıdır. b) Bir yansıtıcı eleman ( reflektör ): Dipolden ¼ dalga boyu geriye yerleştirilmiş boru şeklinde bir iletkendir. Vericiden gönderilen elektro manyetik dalgaları dipole doğru yönlendirmektir. c) Bir ya da daha fazla sayıda yönlendirici eleman ( direktör ): Dipolün ön kısmında 1/8 dalga boyu uzaklığına yerleştirilen metal borulardır. Anten kazancını arttırır. Antenin yön bağımlılığını arttırır. Anten elemanları genellikle 0,1 λ aralıklarla ve yalıtkan maddeler üzerine konularak bir taşıyıcı çubu k üzerine monte edilmiştirler. Yönlü antenlerin tipik ışıma görüntüsü aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Işıma gücü bir yöne doğru yoğunlaştırılmıştır. Yatay polarizasyonla (horizontal polarization) iletişim yapıldığında, elektro manyetik dalganın (düzlem dalga halinde) elektrik alanı bileşeni yatay durumdadır, manyetik alan bileşeni ise dikey durumdadır. Dikey polarizasyonlu (vertical polarization) yayınlarda elektrik alanı bileşeni dikey, manyetik alan bileşeni yatay durumdadır. Yagi anteni yatay durumda kullanılıyorsa, elektrik alanı yatay durumdadır ve yatay polarizasyon ile ışıma ya da alma yapılıyor demektir. Şekil 2.8: Katlanmış Dipol Anten Şekil 2.9 : Reflektör, Dipol, Direktör Şekil 2.10: Yagi Anteninin Tipik Işıma Örüntüleri
Image of page 6
3.2. Çanak Antenler (Dish Antennas) İçinde en yaygını parabolik yansıtıcı antenler (parabolic reflector antennas ) olup uzay araştırmalarında, karasal yayınlarda ve birçok alanda kullanılır. Parabol, bir düzlemde alınan sabit bir "d" doğrusu ile sabit bir "F" noktasından eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerleştirilmesidir. Bu sabit noktaya odak (focus), doğruya (directrix) denir. Parabolik yansıtıcı yüzey, bir parabolün ekseni etrafında döndürülmesi ile elde edilen yüzeydir; buna paraboloid denir. Paraboloidin x eksenine dik kesiti
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

  • Spring '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes