Paraan ito upang maging katanggap tanggap para sa kanila ang kanilang pananakop

Paraan ito upang maging katanggap tanggap para sa

This preview shows page 17 - 20 out of 127 pages.

barbaro’t mangmang. Paraan ito upang maging katanggap -tanggap para sa kanila ang kanilang pananakop sa maraming bansa sa Silangan. Ayon nga kay Said: The relationship between Occident and Orient is a relationship of power, of domination, of varying degrees of a complex hegemony […] The Orient was Orientalized not because it was discovered to be “Oriental” in all those ways
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

18 considered commonplace by an average 19 th century European, but also because it could be that is, submitted to being made Oriental ( “Orientalism,” 72). Mga halimbawa ng “Orientalism” sa media: (kaliwa) isa sa napakaraming “cartoon editorial” na lumabas noong mga unang taon ng ika-20 siglo na nagpapakita ng pagsuporta sa Amerikanong imperyalismo. Kapansin-pansin ang pagguhit kay Uncle Sam bilang puti, matipuno, matangkad, matangos ang ilong at tinitingala samantalang ang mga binubuhat niyang mga katutubo (kasama ang isang Pilipino) ay pawang mga pandak, pango, maiitim, marurumi ang katawan at nakasuot ng bahag, tanda ng kanilang pagkabukod. (kanan) Poster para sa pelikulang The Kingdom (2007). Kapansin-pansin ang dalawang karakter sa foreground na ipinapakita bilang mga teroristang Arabo. Madilim ang foreground at hindi kita ang kanilang mga mukha at maiintindihan lamang na sila’y mga Arabo dahil sa kanilang kasuotan ( sa madaling salita, stereotype ) at sila’y mga terorista dahil sa kanilang hawak na baril. Tila ba sinasabi ng poster na ito na lahat ng Arabo ay may potensyal na maging terorista. Samantalang ang apat na bidang Amerikano ay maliwanag ang mga mukha na para bang sila ang nasa panig ng kabutihan at sila ang tagapagligtas ng mundo. Bakas sa kanila ang determinasyong sugpuin ang terorismo saan mang sulok ng daigdig. Sa The World, The Text and the Critic (1983), binigyang halaga naman ni Said ang papel ng mga kritiko’t intelektwal sa pagsisiwalat sa mga epekto ng kolonyalismo at imperyalismo. Sa patuloy nilang pagsuri at pag-analisa sa mga produktong kultural ng Kanluran, mas lalo nating mauunawaan kung paano tayo sistematikong binubukod ng Kanluran. Samakatuwid, ayon pa kay Said, ang postkolonyal na kritika ay dapat maging subersibo: Criticism must think of itself as life-enhancing and constitutively opposed to every form of tyranny, domination and abuse; its social goals are non-
Image of page 18
19 coercive knowledge produced in the interests of human freedom” (“The World, The Text,” 29 ). Ganito mismo ang ginawa ni Said sa kanyang sanaysay na Jane Austen and Empire (sa Culture and Imperialism , 1994) nang ipinakita niya ang sabwatan ng imperyalismo at kultural na produksyon ng Inglatera sa mga kanonikal na nobela ni Jane Austen, isang manunulat na tinitingala ‘di lamang sa Inglatera kundi sa buong mundo. Bagamat malaki ang utang ng loob niya kay Said, hindi buo ang pagsang-ayon ni Homi Bhabha sa paraan ni Said ng pag-aanalisa sa relasyon ng Kanluran at Silangan. Para kay Bhabha, medyo hilaw pa ang mga konseptong inihain ni Said sa Orientalism sapagkat ipinakita niya ang Bukod
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

Image of page 20
 • Spring '16
 • Albus Dumbledore

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes