Pagtatanggal_ng_Asignaturang_Filipino_sa.docx

Pamamaraan at pinagmulan ng datos ang kabanatang ito

Info icon This preview shows pages 18–21. Sign up to view the full content.

PAMAMARAAN AT PINAGMULAN NG DATOS Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga metodo at disenyo na ginamit sa pag- aaral. Tinatalakay nito kung paano isinagawa ang pananaliksik. Isinasaad din dito ang pagkuha ng datos, at ang mga instrumentong ginamit sa pag-aaral. 3.1 Metodo Ang ginamit na uri ng pananaliksik ay ang kuwalitatibong disenyo ng pananaliksik. Ang kuwalitatibong pananaliksik ay naglalayon na maintindihan ang mga problema ng lipunan galing sa iba’t ibang pananaw mula sa iba’t ibang mga tao. Ayon kay Mayor-Asuncion (n.d.), ang kuwalitatibong pag-aaral ay nakatuon sa pagbuo na mga saloobin hinggil sa mga asal, paniniwala, motibasyon at gawi ng mga indibidwal upang tuklasin ang ibang mga suliraning pantao at panlipunan. Ang ginamit na paraan upang makakalap ng mga datos ay ang pagbigay ng mga talatanungan o questionnaire sa mga napiling respondente. 3.2 Pagpili ng Respondente Ang mga napiling respondente ay dalawampung (20) mag-aaral mula sa kolehiyo sa ikaapat na taon ng kursong Bachelor of Secondary Education na nagmula sa Bulacan State University. Ang mga nasabing respondente ay may edad na labingtaong gulang (18) pataas.
Image of page 18

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

14 3.3 Instrumento ng Pananaliksik Ang pangunahing instrumentong ginamit sa paglikom ng mga datos ay talatanungan o questionnaire dahil naniniwala ang mga mananaliksik na ito ang pinakamabisang kagamitan sa pagkalap ng mga tiyak na impormasyon. Ayon kay McLeod (2014), ang questionnaire ay tinatawag ding pasulat na panayam kung saan mas mabisa at mas medaling makapangalap ng datos sa maramihang bilang ng mga tao. Ang talatanungan ay binubuo ng dalawang seksyon: ang propayl ng mga respondente at ang mga tanong. Ang propayl ng mga respondente ay naglalaman ng kanilang pangalan, edad, kurso, at lebel o taon ng kanilang pag-aaral. Ang mga tanong naman ay tumatalakay ukol sa paksa ng pag-aaral. Ito ay tungkol sa kaalaman nila sa paksa, sa sariling pananaw nila at kung sang-ayon ba sila rito. 3.4 Proseso ng Pangangalap ng Datos Ang mga mananaliksik ay gumamit ng internet kung saan makakakuha ng mga mabisang impormasyon sa kabuuang pag-aaral ng pananaliksik. Nadiskubre ng mga mananaliksik ang iba’t ibang mga datos ukol sa paksa na magagamit sa pag-aaral na ito. Dito rin nakapangalap ng mga literatura at iba’t ibang mga nakaraang pananaliksik na patungkol din sa pagpapatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Sa pamamagitan nito, nalaman ng mga mananaliksik ang mga salik at maaaring epekto nito. Sumagawa rin ang mga mananaliksik ng survey upang makakalap pa ng mga karagdagang impormasyon sa mga respondente at upang malaman at marinig at pananaw at opinyon tungkol sa paksa ng pananaliksik.
Image of page 19
15 Kabanata 4 INTERPRETASYON NG MGA DATOS Ang kabanatang ito ay naglalaman ng pagtatala ng mga datos na nakalap ng mga mananaliksik mula sa kanilang mga respondente. Ito ay sumasagot sa mga tanong na makikita sa paglalahad ng suliranin.
Image of page 20

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 21
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern