Ozonun filtre görevi ozonun filtre görevi o 3 3 h h

 • No School
 • AA 1
 • Zeynepdemircan
 • 141

This preview shows page 40 - 45 out of 141 pages.

Ozonun filtre görevi Ozonun filtre görevi O 3 3 + h + h O 2 + O + O NO X varlığında O 3 3 + NO + NO NO NO 2 + O + O 2 ve ve NO 2 + O + O NO +O 2 O + O 3 2 O 2 2 net tepkime Ozonun yok olması Ozonun yok olması Kloro floro karbon varlığında Kloro floro karbon varlığında CCl CCl 3 F + h F + h ·Cl + ·CCl 2 F CCl CCl 2 F 2 + h + h ·Cl + ·CClF ·Cl + ·CClF 2 ( ~ 200 nm ) ~ 200 nm ) ·Cl + O ·Cl + O 3 ClO· + O 2 O 3 3 + NO + NO NO NO 2 + O + O 2 ClO ClO · + NO + NO 2 ClONO ClONO 2 ClONO ClONO 2 + h + h NO NO 3 +Cl +Cl NO NO 3 + h NO+ O NO+ O 2 O 3 + O + O 3 3 O 3 O 2 (net tepkime) (net tepkime) Buzdolaplarında, plastik köpük üretiminde şişirici olarak basınçlı teneke kutularda itici gaz olarak yaygın bir şekilde kullanılan CF 2 Cl 2 ve CCl 3 F lar, O 3 ile verdikleri tepkimeler dolayısıyla oldukça zararlı etki göstermişlerdir. Bu bileşikler çok kararlı olduklarından, atmosferde çok uzun süre kalabilirler ve stratosfere difüzlenirler. Stratosferdeki yoğun, yüksek enerjili UV ışığı yukarıdaki tepkimeler dolayısıyla O 3 ‘ ü harcar.
Image of page 40
Ozonun%90ı stratosferde bulunur.
Image of page 41
Ozon tabakasının kalınlığı ise, normal atmosfer basınç ve sıcaklığına indirilerek hesaplandığında 0,3 cm = 3mm = 300 Dobson Birimi olarak bulunmuştur. Burada; 1 Dobson Birimi; ozon hacminin yaklaşık milyarda bir kısmının, ortalama atmosferik konsantrasyonunu ifade eder. “Ozon tabakasında delik” şeklinde bir ifade yanlıştır. Burada bahsedilmek istenen ozon tabakasını oluşturan ozon derişiminde azalma veya ozon yoğunluğunda görülen azalmadır.
Image of page 42
Kuzey kutbunda ölçümlerin kaydedilmeye başladığı tarihten beri lokal düşüşler görülmüştür, fakat bu düşüşler süre ve miktar bakımından Güney kutbundaki kadar büyük ve etkili olmamıştır. Düşüşlerin görüldüğü dönem kış - ilkbahar dönemi olarak belirlenmiştir. Güney yarımkürede ozon tabakasında görülen incelme, Eylül ayı başından itibaren ortaya çıkmakta ve Ekim ayının ilk haftasında toplam ozonun en düşük seviyeye ulaşmasıyla birlikte iyice belirginleşmektedir. Kasım ayından itibaren ise, orta enlemlerden gelen ozonca zengin havanın etkisiyle incelme durmakta, yoğunluk artmakta ve Aralık ayının sonuna doğru da normale dönerek eski kalınlığına ulaşmaktadır. Antarktika kışın neredeyse hiç güneş ışığı alamaz, hatta baharda bile oldukça az güneş ışığı alır. Bu yüzden kışın ozon üretilemez. İlkbaharda Güneş ışıkları bir miktar alınınca da aşağıdaki tepkimeyle oluşan ozon da harcanır. NO 2 + ClO + M → ClONO 2 + M
Image of page 43
Sera etkisi genel olarak CO 2 in meydana getirdiği bir problemdir. Ayrıca CH 4, kloroflorokarbonlar(CFC) , ozon ve N 2 O da katkıda bulunur. Stratosfer ve daha üst katmanlarda soğurulmayan güneşin görünür ve UV ışınları yeryüzüne ulaşır, soğurulur ve ısıya çevrilir. Bu ısı kızılötesi (IR) ışın şeklinde atmosfere yayılır. CO 2 , CH 4, N 2 O gibi düşük titreşim enerjili moleküller, Kızılötesi ışınını soğurur ve tekrar yeryüzüne yayar. Yayılan enerji yeryüzünden uzaklaşamadığı için yeryüzü ve atmosferin alt tabakaları ısınır. Atmosferde bulunan gazların doğal sera etkisi meydana getirmesine ilaveten atmosferde kirletici olarak bulunan insan faaliyetlerinden meydana gelen kloroflorokarbonlar sera etkisini artırıcı etki gösterirler.
Image of page 44
Image of page 45

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 141 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors