Moms står for meromsætningsafgift og er en indirekte

This preview shows page 87 - 98 out of 379 pages.

Moms står for meromsætningsafgift og er en indirekte skat på 25%, der bliver pålagt den pris enNår virksomheden sælger varer har de salgsmoms eller udgående moms og det skal de betale, mDe fleste varer er momsbelagte, men der er nogle momsfrie varer som renter, frimærker, forsikrForskellen mellem salgsmoms og købsmoms skal virksomheden betale til SKAT.Bogfør nedenstående transaktioner og tag højde for momsen (før momsen over på henholdsvisEfter bogføring føres salgsmoms ned på momsafregning og ligeledes med købsmoms.Transaktion 1Salg af varer på kontant for i alt 12.500 kr. inkl. moms.Salgsmomsen udgør =2,500Transaktion 2Køb af varer til lager kontant for i alt. 10.000 kr. inkl. moms.Købsmomsen udgør =2,000Transaktion 3Køb af frimærker for 200 kr.Købsmomsen udgør =0Transaktion 4Udfører konsulentarbejde for i alt 10.000 kr. inkl. moms kontant.Salgsmomsen udgør =2,000Transaktion 5Betaler kontant 6.000 kr. inkl. moms i driftsomkostningerKøbsmomsen udgør =1,200Transaktion 6Modtager renteindtægter på 1.000 kr. på likvidkontoenSalgsmomsen udgør =0Transaktion 7De solgte varer føres fra varelager over til vareforbrug, i alt 8.000Forside
Købsmomsen udgør =0
n virksomhed sælger varen til.mens når de køber varer har de købsmoms eller indgående moms, hvilket de har tilgode.ringer, transport med fly, bus og tog mv.salgsmoms- og købsmomskontoen)Omsætning10,0008,000Vareforbrug8,000Driftsomkostninger4,800.Varelager8,0008,000Salgsmoms2,5002,0002,5002,000Momsafregning2,5000 kr.2,000
2,0001,2003,2004,5001,300<--- skyldig
Likvider12,50010,00020010,0006,0001,000Frimærker200Renteindtægter1,000Købsmoms2,0001,2002,0001,200
g moms skal betales til SKAT
R30 BOGFØRING OG ÅRSREGNSKABBogfør nedenstående transaktioner og opstil herefter årsregnskab med resultatopgørelse og baTransaktionerResultatopgørelse:OmsætningVareforbrugDiverse omk. honorarer mv.Lokaleomk.AfskrivningerRenteomkostningerÅrets resultatA.Indbetaler 500.000 kr. i egenkapitalB.Låner 700.000 kr. i banken til en årlig rente på 10 pct.C.Køber produktionsanlæg for i alt 800.000 kr. (kontant)D.Køber diverse råvarer og hjælpematerialer til i alt 300.000 kr. (kontant)E.Producerer efter bestilling 28 møbler til en samlet omsætning på1.100.000 kr.F.Betaler diverse udgifter og honorar for 2014, 70.000 kr.H.Modtager delvis betaling for leverede møbler, 600.000 kr.G.Betaler husleje for hele 2014 samt for 1. kvartal 2015, 325.000 kr.I.Opgør råvarelageret utlimo 2014 til en samlet værdi af 100.000 kr.J.Betaler renter og afdrag på banklånet, 120.000 kr.K.Afskriver 25% af den bogførte værdi på produktionsanlægget
alance.Beløb500,000OmsætningLokaleomk.700,0001,100,000260,000800,000300,000###VareforbrugAfskrivninger70,000200,000200,000600,000325,000100,000Diverse omk. honorarer mvRenteomkostninger120,00070,00070,000200,000AktiverPassiver###Anlæg600,000Primo egenkapit500,000-200,000Råvarer100,000Henlagt oversku300,000-70,000Forudbetalt leje65,000Ultimo egenkapi800,000-260,000Tilgodehavende500,000Banklån650,000-200,000Likvider185,000-70,000Aktiver ultimo1,450,000Passiver ultim1,450,000300,000Forside
AnlægTilgodehavenderPrimo ege800,0001,100,000200,000600,000RåvarerLikviderBank300,000500,000200,000700,00050,000800,000Forudbetalt leje300,00065,00070,000600,000325,000120,0001,800,0001,615,000185,000
enkapital500,000klån700,000
R31 REGNSKABSAFSLUTNING

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 379 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture