Pagtatanggal_ng_Asignaturang_Filipino_sa.docx

Sa mga mag aaral ng kolehiyo dahil sila ang mga

Info icon This preview shows pages 9–12. Sign up to view the full content.

Sa mga mag-aaral ng kolehiyo . Dahil sila ang mga pinaka maaapektuhan ng pananaliksik ito, dapat na maunawaan nilang lubusan ang positibo at negatibong epekto ng nasabing batas sa wikang Filipino at pati na sa kanilang pag-aaral bilang mga estudyante. Para makita nang lubusan ng bawat isa ang maaaring dulot ito at para magkaroon sila ng matibay pananaw ukol sa ideyang ito. Ito rin ang magiging tulay ng kanilang mga saloobin, pagsang-ayon o mga hinaing ukol dito. Sa mga guro at school administrators . Upang mas lubusan pa nilang maunawaan ang nasabing programang ito at upang maliwanagan ang bawat isa sa mga maidudulot nito sa mga estudyante at pati na rin sa kanila bilang mga kinatawan ng iba’t ibang mga paaralan o unibersidad.
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

5 Sa mga kasapi ng gobyerno . Upang malaman ng mga nakatataas ang saloobin ng mga mag-aaral ng kolehiyo ukol sa nais nilang ipatupad na batas. Nang sa gayon ay maging bukas ang opinyon ng bawat isa. Sa mga susunod pang mga mananaliksik . Ang pag-aaral na ito ay maaaring maging basehan ng mga susunod na mga mananaliksik na nais palawakin ang kanilang kaalaman ukol sa nasabing paksa na pagtatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. 1.4 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Inihaharap sa pagsasaliksik na ito ang epekto ng pagtatanggal ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral sa kolehiyo ng Bulacan State University. Ang mga respondente nito ay ang mga estudyanteng nasa ikaapat na taon ng kursong Bachelor of Secondary Education sa nasabing unibersidad. Hindi ito limitado sa kahit anong major ng naturang kurso. 1.5 Kahulugan ng mga Termino Asignatura – tinatawag ding subject. Ito ay lupon ng mga aralin na ginagamit ng mga estudyante upang matuto. Basic education - ay edukasyon sa ilalim ng antas ng tersiyaryong edukasyon o matatawag din na sekondaryang edukasyon. Batch – grupo ng mga tao o bagay kung saan sabay-sabay ang paggawa ng isang partikular na gawain. Datos - anumang uri ng kaalaman tungkol sa kahit anong bagay. Ito ay kinokolekta at sinusuri upang makagawa ng impormasyong naaayon para makagawa ng desisyon, habang ang kaalaman naman’y mula sa maramihang karanasang may kinalaman sa impormasyong may paksa.
Image of page 10
6 Globally competitive – pagiging mahusay sa iba’t ibang mga larangan na kayang makipagsabayan sa iba’t ibang mag bansa. Kurikulum – kalipunan ng mga asignaturang pinag-aaralan sa isang particular na lebel o antas. Kurso – ang pinag-aaralan ng mga mag-aaral ayon sa nais nilang propesyon. Literatura – mga nakasulat na akda na kadalasan ay may masining na kahulugan. Major subjects – mga asignaturang kinakailangan ng isang mag-aaral ayon sa kaniyang tinatahak na kurso. Minor subjects – mga asignaturang karagdagan lamang; para sa pangkalahatang kaalaman at wala gaanong kinalaman sa kursong kinukuha ng mga mag-aaral.
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern