stat membru în parte şi statele aderente includ ideile unei democraţii

Stat membru în parte şi statele aderente includ

This preview shows page 6 - 8 out of 11 pages.

stat membru în parte şi statele aderente includ ideile unei democraţii pluralist-reprezentative, statul de drept, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi controlul de justiţie (ca o putere independentă şi necesară în aprovizionarea balanţei instituţionale). Aşa valori, care trebuie să includă dreptul mendiului, sunt consacrate şi garantate de Constituţie, ca lege supremă în stat. 8 Ibidem 6
Image of page 6
Mai mult decât atât, constituţiile a 20 de state din cele 25 State Membre ale Uniunii Europene, conţin rezerve în ceea ce priveşte mediul, altele incluzându-le (Franţa). Controlul de constituţionalitate a legilor printr-o procedură adecvată este un aspect important pentru a sesiza curtea pentru acest drept fundamental. În unele state, totuşi (Danemarca), invocarea „suveranităţii Parlamentului” nu admite controlul constituţionalităţii legilor, pe când în majoritatea conformitatea cu Constituţia este criteriul esenţial pentru validitatea reglementărilor legale (Austria, Belgia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Spania, etc). În acest din urmă caz, controlul de constituţionalitate a legilor, exercitate de curţile speciale, cu un loc special în sistemul autorităţilor publice, înseamnă apropierea de sensul de drepturi fundamentale. La nivelul dreptului comunitar, problemele de mediu în curte pot fi privite din două perspective: cel al mecanismului comunitar general de asimilare şi garantare a drepturilor fundamentale ale omului şi aspectele cu specific relevat dezvăluite în documentele Uniunii Europene garanţiile asociate respectiv. Poate exprimând existenţa pe deplin recunoscută şi garantată la dreptul la mediu la nivelul comunitar, Carta Fundamentală a drepturilor omului a Uniunii Europene (2000) înscrie numai rezervele mediului în capitolul „Solidaritate”, de regulamente care au fost proclamate, este încă greu de a materializa şi în special de a aduce în faţa curţii, chiar dacă conţinutul a limitat o apropiere la politicile integrate şi sensul unui concept imprecis: „Un înalt nivel de protecţie a mediului şi îmbunătăţirea calităţii lui trebuie să fie integrată în politicile Uniunii Europene asigurând principiul dezvoltării susţinute. 9 Rezultatul accesului la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene şi situaţia legală de a cere remedierea pagubelor este plasată în contextul interpretării art. 230, paragraful 4 al Tratatului instituind Comunităţile Europene. Totuşi respectivul text nu include nici o referinţă la consideraţiile care afectează interesele în materia protecţiei mediului, în timp recent, cazurile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene conducându-se de doctrină, arătând tendinţa de interpretare adecvată, de asemenea reflectând specificul mediului în ceea ce priveşte posibilitatea de a reclama persoanele juridice si asociaţiile în apeluri excepţionale date de art. 230 din Tratatului instituind Comunităţile Europene. 10 Secţiunea 2. Necesitatea şi premisele cooperării europene în materie de mediu. Cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o dezvoltare urbanistică, industrială şi agricolă fără precedente. 9 Ibidem, 10 CHERLOT, J.-Y., Le systeme jurisdictionnel communautaire et la protection de l’environnement, in vol. “L’effective
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Spring '17
 • Lisa Kort-Butler

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors