Bunun için ortama mnso 4 naoh ve ki ilave edilir

 • No School
 • AA 1
 • Zeynepdemircan
 • 141

This preview shows page 80 - 85 out of 141 pages.

Bunun için ortama MnSO 4 , NaOH ve KI ilave edilir. Çözünmüş oksijen Mangan hidroksit Mn(OH) 2 çökeltisini daha büyük bir yükseltgenme basamağına (+4 değerli hale) MnO 2 bileşiğine yükseltger. İyodür iyonları varlığında asitlendirme ile yükseltgenmiş Mn +4 tekrar iki değerlikli hale Mn +2 döner ve çözeltinin çözünmüş oksijenine eşdeğer miktarda iyot açığa çıkar. Açığa çıkan iyot, nişasta indikatörlüğünde standart tiyosülfat ile titre edilerek su numunesinin çözünmüş oksijen konsantrasyonu belirlenir. Winkler metodunun bazı dezavantajları. 1) Oldukça uzun zamana ihtiyaç gösterir 2) Alınan su numunesinde bulunması muhtemel N0 2 - , N0 3 - gibi iyonlar da reaksiyona girer Bu istenmeyen reaksiyonlar oksijen elektrodu kullanılarak önlenebilir. ilk kullanılan ve halen de kullanılmakta olan bir oksijen elektrodu şematik olarak Şekil 10.1'de verilmiştir. Elektrodun aslı bir galvanik hücredir. Hücrenin elektrotlarından biri kurşun (anot), öteki gümüştür (katot). Elektrotlarda (Pb) Pb + 2 OH - PbO + H 2 O + 2é (Anot) (Ag) 2é + 1/2 O 2 + H 2 O 2 OH - (Katot) reaksiyonları cereyan eder. Reaksiyonlar çözünmüş oksijen olmadığı zaman durur. Burada önemli olan husus, probun veya galvanik hücrenin ayarlanmasıdır. Ayarlama Winkler metoduyla yapılır. Probta hasıl olan akım direkt olarak. oksijen derişimiyle orantılıdır. Ticari problarda her elektrot iletken olmayan ve fakat oksijen için geçirgen olan bir membranla kaplanır. Plastikle elektrotlar arasına birkaç damla bir elektrolit çözeltisi konur. Membranlardan geçen oksijenin derişimi, suda çözünmüş oksijenin derişimiyle orantılıdır.
Image of page 80
Bir nehre kirletici deşarj sonucunda Çözünmüş Oksijen (ÇO) konsantrasyonunun mansaptaki değişimi Streeter-Phelps denklemi ile (kaşık eğrisi) hesaplanabilir. Su ortamlarında istenen ÇO konsantrasyonu 9 mg/L dir.
Image of page 81
Image of page 82
Su sıcaklığı: Oksijenin çözünürlüğü diğer gazlarda olduğu gibi sıcaklıkla düşer Organik madde yükü: Yüksek BOİ konsantrasyonları oksijen tüketimine neden olmaktadır (çözünmüş, kolloidal ve askıdaki organik maddeler) Akarsu akış hızı: Akış hızı ve oluşan türbulansa bağlı olarak suyun havalanma hızı (Ç.O. kazanma hızı) değişmektedir Alg ve su bitkilerin fotosentez ve solunumu: Gündüz saatlerinde; Ç.O. kaynağı, gece saatlerinde ; Ç.O. Batığı Toplam AKM: ışık geçirgenliği; sıcaklığın soğrulması; organik kısmın bozunması
Image of page 83
2-Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ( BOİ ) Biyokimyasal oksijen ihtiyacı sularda mikroorganizmalarca ayrıştırılabilen maddelerin miktarını belirlemekte kullanılan bir parametre olup, organik kirleticilerin ayrıştırılması için gerekli oksijen miktarını belirtir. Bu tayin için önemli 3 değişken vardır. 1) Sıcaklık 20°C 2) Işık Karanlıkta 3) Zaman 5 günde Sıcaklık metabolik aktiviteyi önemli ölçüde artırır. Zaman ve ışık da aynı şekilde önemlidir. Zira algler genellikle ışık etkisinde canlı ve aktif kalırlar. Farklı ışık kaynağında yapılan denemeler farklı sonuçlar verir. Bundan dolayı BOİ değeri standart şartlarda tayin edilir. Buna göre deneyler yapılır. Bu şekilde elde edilen suyun biyokimyasal oksijen ihtiyacı değeri, BOİ 5 5 günlük sürede 20 günlük sürenin %70 ‘ ine ulaşılmış. Organik maddelerin
Image of page 84
Image of page 85

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 141 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors