o regiune important \u0103 pentru cultivarea cerealelor 6 puncte C Pentru Podi \u0219ul

O regiune important ă pentru cultivarea cerealelor 6

This preview shows page 4 out of 4 pages.

o regiune important ă pentru cultivarea cerealelor. 6 puncte C. Pentru Podi ș ul Dobrogei , preciza ţ i: 1. numele apei curg ă toare care îl delimiteaz ă în vest ș i în nord; 2. un mod de formare; 3. un tip de roci din care este alc ă tuit; 4. numele unei subdiviziuni a acestei unit ăț i de relief; 5. o influen ță climatic ă ; 6. un tip genetic de lac; 7. o zon ă sau un etaj de vegeta ț ie; 8. numele a dou ă ora ș e-re ș edin ță de jude ț (cu peste 50.000 de locuitori); 9. o cultur ă agricol ă . 10 puncte D. Tabelul de mai jos prezint ă structura popula ț iei pe grupe de vârst ă în dou ă state europene, în anii 2007 ș i 2017, în procente (%). Statul Popula ț ie tân ă r ă (0-14 ani) Popula ț ie adult ă (15-64 ani) Popula ț ie vârstnic ă (65 ani ș i peste) 2007 2017 2007 2017 2007 2017 Irlanda 20,3% 21,1% 68,9% 65,4% 10,8% 13,5% Germania 13,9% 13,4% 66,3% 65,4% 19,8% 21,2% Sursa datelor: europa.eu Calcula ț i: 1. cu cât a crescut procentul popula ț iei vârstnice în Irlanda, în perioada 2007-2017. 2. cu cât a sc ă zut procentul popula ț iei tinere în Germania, în perioada 2007-2017. 3. cu cât este mai mare procentul popula ț iei vârstnice în Germania fa ță de Irlanda, în 2017. 6 puncte E. 1. La Craiova, temperatura medie anual ă este de 10,7 o C pe când la Vârfu Omu (Mun ț ii Bucegi), temperatura medie anual ă este de -2,5 o C. Explica ț i aceast ă diferen ță de temperatur ă medie anual ă . ( sursa: Clima României, 2008) 2 puncte 2. Prezenta ţ i o cauz ă care determin ă distribu ţ ia inegal ă a infrastructurii de transport în Europa. 2 puncte
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes