Afgifte van anionen bij een hypokaliëmie is er

This preview shows 1 out of 3 pages.

Afgifte van anionen : Bij een hypokaliëmie is er sprake van een lagere membraanpotentiaal, want het repolariseren gaat langer door. Hierdoor is het moeilijker een actiepotentiaal te genereren. Dit zorgt voor spierzwakte, verlamming en in het hart voor een hartstilstand (T-golf vlakt af). Bij een hyperkaliëmie is het membraan potentiaal hoger, waardoor het dichter bij de drempelpotentiaal ligt. Hierdoor gaat Na+ moeilijker door het membraan en is het moeilijker om een actiepotentiaal te genereren. Ook dit zorgt voor spierzwakte en in het hart voor ventrikel fibrilleren (T-golf lang en groot). De Ca 2+ concentratie in het ECF is 2,4 mmol/L. 50% van het totale Ca 2+ in het plasma is geïoniseerd (biologisch actief bij celmembranen), 40% is gebonden aan plasma-eiwitten en 10% is niet-geioniseerde vorm (fosfaat en citraat). Bij acidose is er minder Ca 2+ aan plasma-eiwitten gebonden. Normaal wordt 1000 mg Ca 2+ per dag opgenomen en 900 mg Ca 2+ wordt per dag via de feces uitgescheiden. Bijna al het Ca 2+ in het lichaam (99%) is opgeslagen in de botten, met 1% in het ECF en 0,1% in het ICF. PTH is een van de meest belangrijke regulatoren van de bot opname en afgifte van calcium. De bijschildklieren worden direct gestimuleerd bij lage calcium concentraties en zorgen voor een verhoogde secretie van het parathyreoid hormoon. PTH zorgt voor: Verhoging van de resorptie van botzouten en dus voor het vrijmaken van grote hoeveelheden calcium. 1
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Stimuleren van de activiteit van vitamine D , wat voor een verhoogde intestinale terugresorptie van calcium zorgt. Directe verhoging van de renale tubulaire calcium terugresorptie in het dikke stijgende been van de lis van Henle en distale tubuli. Calcium wordt in de nieren alleen gefiltreerd en teruggeresorbeerd. 50% van het plasma calcium is in geïoniseerde vorm en dit kan dus alleen gefiltreerd worden. Hiervan wordt 99% weer teruggeresorbeerd: 65% in de proximale tubulus, 25-30% in de lis van Henle, 4-9% in de distale tubulus en verzamelbuis. In de proximale tubulus wordt calcium meestal parallel aan natrium en water teruggeresorbeerd. Metabole acidose zorgt voor een verhoogde Ca2+ terugresorptie en metabole alkalose voor een vermindering. Een verhoging van de plasma concentratie fosfaat stimuleert PTH. Het transport maximum van fosfaat terugresorptie is 0,1 mM/min, wanneer er minder dan deze hoeveelheid in het filtraat zit wordt al het fosfaat teruggeresorbeerd. Wanneer er meer in zit komt de rest in de urine terecht. PTH zorgt voor: Bot resorptie : grote hoeveelheden fosfaationen vanuit de botzouten komen in het ECF. Verlaging van het transport maximum voor fosfaat in de renale tubuli: meer fosfaat kwijt in de urine GFR ↑ NaCl in de tubuli ↑ : 1. Glomerulotubulaire balans : verhoogde tubulaire terugresorptie van veel van de extra gefiltreerde NaCl.
Image of page 2
Image of page 3
You've reached the end of this preview.
 • Spring '09
 • DeVries

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern