Απαντήσει&I

Η χρονική επαφή διαρκεί από

This preview shows page 38 - 41 out of 47 pages.

Η χρονική επαφή διαρκεί από τη χρονική στιγμή t 0 μέχρι τη χρονική στιγμή όπου:   1 x t 4 16t 4 t 4 άρα 1 t 0, 4 Γ 3) 4 3 4 2 2 2 3 4 2 0 0 0 1 x x x 2 Ε Ω x 1 x dx x x x 3 4 8 8 3 2 3 2 16 2 2 2 16 2 4 4 2 4 64 6 8 6 8 3 3 3 3 3
Image of page 38

Subscribe to view the full document.

Λύσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Επιμέλεια: Σίσκας Χρήστος [email protected] Σελίδα 39 Γ 4) Είναι         2 2 2 2 d ΠΜ x t y t 1 x t x t 1       2 2 x t x t 2 x t 1 256t 16t 8 t 1 Θεωρούμε τη συνάρτηση   2 d t 256t 16t 8 t 1 με 1 t 0, 4 Είναι   2 2 2 4 512t 16 256t 16t 8 t 1 t d t 2 256t 16t 8 t 1 2 256t 16t 8 t 1 2 2 256t 8 t 256t 16t 8 t 1 με 1 t 0, 4 Το πρόσημο της d εξαρτάται από τον αριθμητή. Θεωρούμε τη συνάρτηση   2 h t 256t 8 t με 1 t 0, 4 Είναι   1 h t 256 0 t t για κάθε 1 t 0, 4 άρα h γνησίως αύξουσα στο 1 0, 4 Ακόμη   t 0 t 0 2 lim h t lim 256t 8 t   και 1 h 64 8 4 68 4 Οπότε   t 0 1 1 h 0, lim h t ,h ,68 4 4   Είναι 1 0 h 0, 4 άρα υπάρχει 0 1 t 0, 4 τέτοιο ώστε 0 h t 0 και αφού 1 h 0 4 είναι 0 1 t 4 άρα 0 1 t 0, 4 . Για     h: 0 0 1 t t h t h t h t 0 4 Για     h: 0 0 0 t t h t h t h t 0 Άρα υπάρχει μοναδικό 0 1 t 0, 4 τέτοιο ώστε η d να ελαχιστοποιείται t 0 1 1 4   d t - + d
Image of page 39
Λύσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Επιμέλεια: Σίσκας Χρήστος [email protected] Σελίδα 40 ΘΕΜΑ Δ Δ1) Έστω   0,f 0 το σημείο επαφής. Οπότε     Α ε : y f 0 f 0 x .
Image of page 40

Subscribe to view the full document.

Image of page 41
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern