BSED
Pagtatanggal_ng_Asignaturang_Filipino_sa.docx

Mga salik kung bakit ipapatupad ang pagpapatanggal ng

Info icon This preview shows pages 20–24. Sign up to view the full content.

Mga salik kung bakit ipapatupad ang pagpapatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Ayon sa mga mag-aaral ng Bachelor of Secondary Education sa Bulacan State University, ang mga maaaring salik ng pagpapatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo ay dahil napag-aralan na ang mga aralin nito sa elementarya at sekondarya. Maraming nagsabi na sapat na ang mga napag-aralan natin noong tayo ay mga bata pa, dahil tayo naman ay lumaki na ginagamit ang wikang Filipino. Nakasanayan na natin at gamay na tayo sa paggamit ng ating pambansang wika at hindi na kinakailangan pang ulit-ulitin. Ayon pa kay Zayrhene Fabian ng BSEd major in Biological Science, “ Basic lang ang Filipino, which is pwede naman i-tackle sa Senior High para pagtungtong sa college more on the course na yung focus ng curriculum. ” Mas mabibigyan ng diin ang mga asignaturang may kinalaman sa kurso ng mag-aaral kung tatanggalin na ang mga minor subjects tulad ng Filipino. May nagsabi rin na sa pamamagitan nito, lalawak ang kakayanan ng mga estudyante dahil dadami ang oportunidad ng bawat isa na magdiskubre ng iba’t iba pang mga asignatura na ayon sa kanilang nais na propesyon.
Image of page 20

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

16 May ilan ding tumugon na maaaring dahil ito sa pagbibigay diin sa pag-aaral ng asignaturang Ingles. Dahil ito ang universal language natin na dapat nating aralin upang makasabay tayo sa iba’t ibang mga bansa saan mang panig ng mundo. Ang pananaw ng mga estudyante tungkol sa pagpapatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Hindi sang-ayon; 65% Sang-ayon; 35%
Image of page 21
17 Figure 1. Pananaw ng mga mag-aaral. Sa dalawampung (20) mag-aaral na aming nakapanayam, 65% ang hindi sang- ayon na ipatanggal ang asignaturang Filipino sa curriculum ng kolehiyo, samantalang ang natitirang 35% ay payag na tanggalin ito. Ang mga maaaring epekto ng pagpapatanggal ng asignaturang Filipino sa wikang Filipino. Kung tatanggalin na sa curriculum ng kolehiyo ang asignaturang Filipino, mas mapagtutuunan ng pansin ang pagtuturo nito sa Senior High School. Sa kabilang banda, mga major subjects naman ang mabibigyang pansin sa kolehiyo. Gayunpaman, kalakip nito ang negatibong epekto para sa wikang Filipino. Maraming nagsabi na mawawalan ng interes ang mga kabataan kung tuluyan nang aalisin ang asignaturang ito. Malilimutan na ang mga aralin na pinag-aralan ng mga nakakaraang mga baitang. Maaaring mabawasan ang kaalaman ng bata tungkol sa mga terminolohiya sa Filipino at maaaring makaapekto sa pananalita o pagbanggit ng wikang Filipino. ” – Robelline Mercado, BSEd major in English. Sinasabi rito ni Mercado na maaapektuhan ang kaalaman natin batay sa ating wikang pambansa. Hindi sa dahil kinalakihan na natin ito ay lagi na tayong tama sa paggamit
Image of page 22

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

18 nito. Madalas pa ring magkamali ang mga Pilipino sa sarili nilang wika. Paano pa kaya kapag alisin pa ang asignaturang patungkol sa ating sariling wika?
Image of page 23
Image of page 24
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern