Inhoud van de cursus de onderdelen waarmee deelnemers

This preview shows page 18 - 20 out of 59 pages.

Inhoud van de cursus De onderdelen waarmee deelnemers moeite hadden in de toets (zoals iets moeten inspreken in apparaten) wordt in de cursus geoefend. Daar waren de cursisten blij mee. Almelo - Taalsterk Kinderopvang (KleurRijker) bij ROC Twente Kwaliteit van de trainer Er zijn pas drie bijeenkomsten geweest, dus het is nog lastig te benoemen wat de cursisten van de kwaliteit van de trainer vinden. Daar is nu nog te weinig zicht op. De geïnterviewde manager heeft over de training zelf nog niets teruggehoord van de pedagogisch medewerkers. Intensiteit van de cursus Acht personen zijn begonnen met de training. De personen die een minder intensief traject gaan volgen, beginnen pas in januari. De acht personen die al begonnen zijn, volgen een cursus van dertig bijeenkomsten. Naast de bijeenkomsten zijn de cursisten ongeveer twee uur per bijeenkomst aan thuisstudie kwijt. Voor hen is dat een vrij intensief traject en de meeste cursisten hebben het gevoel dat het moet en dat ze weinig keuze hebben. Daardoor kan het ook zwaar voelen. Inhoud van de cursus De taalcursus sluit aan bij de gestelde eisen op de domeinen schrijven en lezen, maar de geïnterviewde geeft aan dat ze het voor de pedagogisch medewerkers vooral belangrijk vindt dat ze zich goed kunnen redden op het domein mondelinge taal. Ze heeft de indruk dat de mondelinge taal minder aan bod komt in de cursus en dat vindt zij jammer. Dat zou niet zozeer aan de cursus liggen, maar aan de gestelde eisen. Bij het cursusmateriaal zit een digitale component waarmee thuis kan worden geoefend. Dat vinden de cursisten erg prettig, want sommigen zijn te weinig computervaardig. Dit gebrek aan computervaardigheid kan
Image of page 18

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 17 ook hebben meegespeeld bij het zakken op de toets, want de toets was digitaal. Verder krijgt niet iedere cursist hetzelfde pakket, maar wordt de cursus op het niveau van de cursist aangeboden. Er is dus sprake van maatwerk. Den Bosch - ROCKW1: Allemaal Taal Intensiteit van de cursus De pedagogisch medewerkers hebben acht tot tien bijeenkomsten gevolgd voor scholing in begrijpend lezen, overdag en soms ’s avonds. De scholing was best pittig. De verletkosten zijn door de gemeente betaald. Als men op meerdere onderdelen zakt, kan het een intensief traject zijn. Deze scholing komt vaak bovenop de reguliere scholing en dat maakt het zwaar. Inhoud van de cursus De pedagogisch medewerkers zijn tevreden over de training. Ze leren andere manieren van lezen, er wordt gewerkt aan het toepassen van wisselende leesstrategieën. Dat is heel leerzaam. Men heeft meer vertrouwen gekregen. Na de cursus was iedereen geslaagd voor de natoets. Dordrecht - Roc da Vinci (1) Kwaliteit van de trainer De cursisten zijn erg positief over de docent. Hij kan goed uitleggen en geeft leuk les. De cursisten hebben daar veel aan.
Image of page 19
Image of page 20
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes