Kako se sadržaj ugljika razlikuje po slojevima tako se i sadržaj legirnih ele

Kako se sadržaj ugljika razlikuje po slojevima tako

This preview shows page 101 - 102 out of 225 pages.

legiranih čelika. Kako se sadržaj ugljika razlikuje po slojevima, tako se i sadržaj legirnih ele menata razlikuje od sloja do sloja. Praktički svakom sloju odgovara drugi TTT -dijagram. U cilju uklanjanja posljedica mikrorazlučivanja provodi se postupak homogenizacijskog žarenja. Da bismo osigurali što potpuniju difuziju , zagrijavanje mora biti visoko u austenitnom područj u kako bi pokretljivost atoma bila što veća. Temperatura zagrijavanja ne smije biti iznad temperature taljenja faze najnižeg tališta (granice zrna). Područje temperatura homogenizacijskog žarenja prikazano je u dijagramu na slici 2.22 . Ako homogenizaciju obavljamo u komornim pećima bez zaštitne atmosfere i pretjeramo s temperaturom homogenizacije, dolazi do taljenja i intenzivne oksidacije po granicama zrna što naglo i nepovratno oslabljuje vezu među kristalima. Ta se pojava naziva pr egaranje čelika . Područje pregaranja čelika također je označeno u dijagramu na slici 2.22 . Iz ovog razloga temperaturu homogenizacije odabiremo na nešto nižim vrijednostima od teor ijske temperature tališta. Što je mikrorazlučivanje izraženije, to će temperatura homogenizacije biti niža. Kao posljedica homogenizacijskog žarenja dolazi do znatnog porasta kristalnog zrna i gubitka žilavosti i rastezljivosti. Takvo stanje nazivamo pregrijanost čelika . Nakon homogenizacije najčešće se poduzima toplinska obrada normalizacije ( slika 2.37b ) ili vrućeg valjanja čelika ( slika 2.37c ) kako bismo usitnili zrno. 2.1.2.3.7 Prirodno i umjetno starenje Prirodno starenje je pojava promjene svojstava metala pri sobnoj temperaturi. Odvija se jako usporenom difuzijom. Izazvano je neravnotežnim stanjem u metalu. Pojava je izraženija ako je konstrukcija u eksploataciji izložena promjenjivim naprezanjima i povišenoj temperaturi (povećava se sposobnost difuzije atoma). Starenjem konstrukcijskih čelika (ako čelik sadrži rastvorene nečistoće) dolazi u duljem vremenskom periodu do znatnog smanjenja svojstava žilavosti i rastezljivosti (uvjetovani izlučivanjem nečistoća iz feritne rešetke u obliku tvrdih i krhkih nitrida i karbida). Pojava je izražena tim više što su temperature u eksploataciji veće (ventili motora, lopatice plinskih i parnih turbina, lim za kotlove...). Kako bismo unaprijed definirali konačna svojstva materijala , poduzimamo umjetno starenje konstrukcije. Umjetno starenje je postupak toplinske obrade koji poduzimamo s ciljem da materijalu damo konačna svojstva prije njegove eksploatacije. Čelik se obično zagrije na temperaturu eksploatacije što ubrzava difuziju i izaziva izlučivanje nečistoća. Nakon toga vrši se provjera mehaničkih svojstava. Umjetno starenje poduzima se i kod alatnih čelika. T i čelici (visok sadržaj ugljika) koriste se u zakaljenom stanju. Fazni sastav im je martenzit i zaostali austenit. S vremenom u eksploataciji dolazi do pojave popuštanja (smanjuje se tvrdoća – mijenja se volumen, vidi sliku 2.14 ). Ovo je jako nepovoljno kod mjernih i preciznih alata. Da bi se izbjegle opisane promjene, poduzima se umjetno
Image of page 101
Image of page 102

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors