TIP GHI NHuni1EDA Tuni1EEA Vuni1EF0NG QUA H\u00ccNH uni1EA2NH Suni1EBC GI\u00daP

Tip ghi nhuni1eda tuni1eea vuni1ef0ng qua hình

This preview shows page 9 - 14 out of 32 pages.

TIPGHI NHuni1EDA Tuni1EEA Vuni1EF0NG QUA HÌNH uni1EA2NHSuni1EBC GIÚP Buni1EA0N GHI NHuni1EDA Tuni1ED0T HƠN
Background image
Throw/θrəʊ/ (v) ném cái gìThrow away: Khi kết hợp throw với giới từ away thì cụm từ này có nghĩa vứt bỏ cái gì mà bạn không dùng nữa E.g: I don’t need it, you can throw it awayThrow away: cũng có nghĩa là bỏ lỡ một điều gì đóE.g: to throw away an opportunity: lãng phí, bỏ lỡ một cơ hội Pick it up/pɪk ʌp / nhặt lên Ngoài nghĩa nhặt lên bạn có thể dùng pick someone up: đón ai đó bằng xe E.g: I will pick you up at 5.00 pmMình sẽ đón bạn vào lúc 5 giờ chiều nhé In fact/fækt/ thực ra Actually: Thực ra thì Trong khi nói chúng ta hay dùng actually đứng đầu câu Meet each other /miːt - iːtʃ -ˈʌðər / gặp nhauLove each other: yêu nhauWell by the way: à, nhân tiện I can’t stand this weather: tôi không chịu nổi thời tiết này Stand /stænd/: ngoài nghĩa là đứng thì stand còn có nghĩa là chịu đựng2How to use words & PhrasesCách dùng tuni1EEBNOTE. Trong khi nói tiếng Anh việc sử dụng những từ như:Right? phải không?Yeah: àWell: uhm You know: bạn biết đấyOf course: Tất nhiên By the way: Nhân tiện sẽ làm cho cách nói của bạn tự nhiên hơn TIPMuni1EB8O NHuni1ECE Đuni1EC2 NÓI TIuni1EBENG ANH Tuni1EF0 NHIÊN
Background image
3Practical GrammarNguni1EEF pháp nói thuni1EF1c tuni1EBFLove / like + Ving Khi love/ like đi với Ving dùng để nói về sở thích Khi love/ like đi với to Verb dùng để nói về việc bạn muốn làm gì ngay tức thời E.g I like to listen to this song - Tôi thích nghe bài hát này ( bạn muốn nghe bây giờ)I like listening to music - Tôi thích nghe nhạc ( đây là sở thích của bạn) Messi and Barcelona have just beaten Manchester City at champion league.We’ve just met each other here in Ha Noi Thì hiện tại hoàn thành với động từ beat được chia thành beaten, meet được chia thành met Just: trong thì HTHT có nghĩa là vừa, mớiE.g I have just bought a new hat Tôi vừa mua 1 cái mũ mới Danh sách các động từ bất quy tắc bạn có thể tham khảo sách hoặc tìm trên google.com He is going to Cambodia Chúng ta dùng going to chứ không phải will vì going to để diễn tả những thứ chắc chắc chúng ta sẽ làm, trong trường hợp này anh ấy đã có kế hoạch đi Campuchia vào ngày mai
Background image
HÀ Nuni1ED8I TRONG Muni1EAET “TÂY”Ha noi in the eyes of foreign friends"...This lake is so big and beautiful. My daughter and I walked here from our hotel, only a few blocks away. The lake is full of people enjoying the view and there are cafes to eat and relax at. Early mornings people do exercise around it and I found the history of the lake interesting. We even saw a turtle pop up. Don't miss this wonderful thing...""...Hồ này thật rộng và đẹp. Tôi và con gái đi bộ tới đây từ khách sạn ở cách đây không xa. Có rất nhiều người đang ngắm cảnh ở đây và cả nhiều quán cà phê để ăn uống và thư giãn. Vào sáng sớm, người ta tập thể dục quanh hồ và tôi thấy lịch sử của hồ rất thú vị. Chúng tôi thậm chí còn thấy rùa nổi lên. Đừng bỏ lỡ thứ tuyệt vời này nhé..."Walking around Hoan Kiem Lake with my daughter
Background image
Cafe/ˈkæfeɪ/ (n) quán cà phêNhiều bạn nhầm giữa coffee /ˈkɒfi/ cà phê để uống và cafe: quán cà phê
Background image
Image of page 14

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 32 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture