2000 - 2011 Απαντήσε&Ic

? 10 ? 112 208 ? 198 1 μ 43 10 ? 10 μ 33 β από

This preview shows page 23 - 27 out of 47 pages.

λ = 10 λ + 112 208 = λ + 198 (1) μ = 43 - 10 λ = 10 μ = 33 β. Από τη στήλη N i προκύπτει ότι αν γράψουμε τις παρατηρήσεις με αύξουσα σειρά οι «μεσαίες» παρατηρήσεις (40 η και 41 η ) είναι 2 Άρα 2 + 2 δ = = 2 2 . 2 2 i i i i 2 2 2 i i 2 x v x v 1 s = x v - = - x ν ν ν 634 = - 2,6 = 7,925 - 6,76 = 1,165 80 γ. x i v i N i x i 2 v i 1 12 12 12 2 33 45 132 3 10 55 90 4 25 80 400 ΣΥΝΟΛΑ 80 - 634
Image of page 23

Subscribe to view the full document.

ΘΕΜΑ 4 ο A A A Β Β Β Β A s 125 CV = 100% = 100% = 12,5% x 1000 s 90 CV = 100% = 100% = 11,25% x 800 Είναι CV < CV , άρα η ευρωπαϊκή εταιρεία έχει μεγαλύτερη ομοιογένεια μισθών. Οι τιμές στην εταιρεία Α α α. β. A A A A υξάνουν κατά 250 Από εφαρμογή σχολικού βιβλίου είναι : x ΄ = x + 250 = 1000 + 250 = 1250 s ΄ = s = 125 Οι τιμές στην εταιρεία Β αυξάνουν κατά 20%, δηλαδή κάθε τιμή πολλαπλασιάζετα Β Β Β Β A A A Β Β Β ι επί 1,2 Από εφαρμογή σχολικού βιβλίου είναι : x ΄ = x 1,2 = 800 1,2 = 960 s ΄ = s 1,2 = 90 1,2 = 108 s 125 CV ΄ = 100% = 100% = 10% x 1250 s 108 CV ΄ = 100% = 100% = 11,25 x 960 γ. ΄ ΄ ΄ ΄ Α Β % Είναι CV ΄ < CV ΄, άρα η αμερικανική εταιρεία έχει μεγαλύτερη ομοιογένεια μισθών μετά τις αυξήσεις.
Image of page 24
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΙΟΥ 2005 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 28 Β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 13 Γ. α. Σ, β. Λ, γ. Λ, δ. Σ, ε. Λ. ΘΕΜΑ 2 ο 2 x 4 x 4 2 x 2 x 2 x 2 Πρέπει x - 2 0 x 2, άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το Α = ΙR - {2} x - 5x + 6 2 f (x) = = = 1 x - 2 2 (x - 2) x - 5x + 6 f (x) = = x - 2 im im im im im α. β. γ. (x - 3) x - 2 x 4 2 = (x - 3) = 1 (x - 2) x - 5x + 6 f (x) = = x - 2 im δ. (x - 3) x - 2 = x - 3, x ΙR - {2} f΄(x) = (x - 3)΄ = 1, x ΙR - {2} ΘΕΜΑ 3 ο 0 0 0 1 1 1 1 v v α = 72 360 = 72 360 = 72 v = 4 v 20 α. i i 2 2 i i i i 2 2 2 2 i i 2 x v 120 x = = = 6 v 20 x v x v 1 960 s = x v - = - x = - 6 = 12 v v v 20 s = s = 12 = 2 3 β. x i v i x i v i x i 2 v i 2 4 8 16 3 6 18 54 9 8 72 648 11 2 22 242 ΣΥΝΟΛΑ 20 120 960
Image of page 25

Subscribe to view the full document.

2 3 3 CV = = = x 6 3 s γ. ΘΕΜΑ 4 ο α. f΄(x) = (2x 3 - 9x 2 + 12x - 1)΄ = 6x 2 - 18x + 12. f΄(x) = 0 6x 2 - 18x + 12 = 0 x 2 - 3x + 2 = 0 x = 1 ή x = 2 x - 1 2 + f´(x) + - + f (x) τ. μεγ. τ. ελάχ. α = f (1) = 2 - 9 + 12 - 1 = 4 β = f (2) = 16 - 36 + 24 - 1 = 3 x i v i x i v i Ν i 1 4 4 4 2 5 10 9 3 3 9 12 4 2 8 14 5 1 5 15 ΣΥΝΟΛΑ 15 36 - i i i 4 x v 36 x = = = 2,4 v 15 Aπό τη στήλη Ν προκύπτει ότι αν γραφούν οι παρατηρήσεις με αύξουσα σειρά η μεσαία παρατήρηση (η όγδοη) είναι 3.
Image of page 26
Image of page 27
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern