Ito ay isang akdang hinango sa Bibliya na kapupulutan ng aral na maaaring

Ito ay isang akdang hinango sa bibliya na kapupulutan

This preview shows page 5 - 7 out of 7 pages.

1. Ito ay isang akdang hinango sa Bibliya na kapupulutan ng aral na maaaring magsilbinggabay sa marangal na pamumuhay ng mga tao. A.pabulaC. anekdotaB.parabulaD. mitolohiya 2. Alin sa mga elemento ng parabula ang pinakapangunahing layunin nito?
Image of page 5
3. Ang mga sumusunod ay katangian ng parabula MALIBAN sa ISA: 4. Alin sa mga elemento ng parabula ang nagbibigay ng pagkasunod-sunod ngpangyayari? 5. Paano mo maiuugnay sa kasalukuyan mga ang pangyayari sa parabulang “Ang Tusong Katiwala”? A.Ito’y maiiugnay sa mga karanasan na nangyayari sa ating paligid.B.Ito’y maiuugnay sa ating sarili sa pamamagitan ng isang aral at espiritwal.C.Ito’y maiuugnay sa pananampalataya sa Diyos.D. Ito’y maiuugnay sa ating buhay sa pamamagitan ng isang tao sa kabila ngpagsubok sa buhay natin. 6. Ito ay mga nilalaman ng parabula MALIBAN sa ISA: 7. May kaugnayan ba sa iyong sarili ang mga pangyayari na nailahad sa parabulang “AngTusong Katiwala”? Para sa bilang 8-10 , batay sa parabulang pinamagatang “Ang Tusong Katiwala”, tukuyin kung anong damdamin ang maaaring angkop sa sumusunod na mga ekspresyon. 8. “Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa
Image of page 6
sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin.” 9. “Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi kokayang magbungkal ng lupa? Nahihiya naman akong magpalimos.” A.pagkaawaC. lungkotB.panghihinayangD. pagtataka 10. “At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo.” Mga Sagot: 1. B 2. A 3. C 4. A 5. A 6. D 7. D 8. A 9. C 10. D
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '18
 • gng.ponce

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors