Innlevering senest tirsdag morgen kl 1015 i egen hylle p\u00e5

Innlevering senest tirsdag morgen kl 1015 i egen

This preview shows page 5 - 10 out of 19 pages.

Innlevering: senest tirsdag morgen kl. 10.15 i egen hylle på ekspedisjonskontoret. Eller elektronisk (kontaktinfo på kursets webside). Kontrollerte obliger legges i egen hylle. Merk obligene nøye med navn og gruppe .
Image of page 5
/ Are Raklev / 15.01.13 FYS2140 - Kvantefysikk 6 Kollokvium Ordboksdefinisjon: “ drøfting, særlig gjennomgåing av eksamenspensum ved samtaler ”. Onsdager 9.15–12.00 i Ø394. Et tilbud om hjelp til å forstå faget ved å snakke med en fagperson. Ikke obligløsning! Nytt tema for hver uke. Dersom dette blir populært (lang ventetid) vil vi dele inn tiden etter gruppeinndeling for obliger.
Image of page 6
/ Are Raklev / 15.01.13 FYS2140 - Kvantefysikk 7 Hjemmeeksamen Foreløpig satt til uke 12 (18–22 mars). Ingen undervisning den uken. Oppgave legges ut fredagen før og leveres senest fredag 22. mars kl. 14.30 (før ekspedisjonen stenger!) Teller ca. 20% av totalkarakteren. Må være bestått for å bestå kurset. Individuell besvarelse. Mulighet for å bli trukket ut til muntlig redegjørelse.
Image of page 7
/ Are Raklev / 15.01.13 FYS2140 - Kvantefysikk 8 Eksamen Dato: 11. juni kl. 14:30 (4 timer). Teller ca. 80% av totalkarakteren. Må være bestått for å bestå kurset. Godkjente hjelpemidler: Rottman: " Matematisk formelsamling ". Øgrim og Lian: " Fysiske størrelser og enheter " eller Angell og Lian: " Fysiske størrelser og enheter ". Godkjent kalkulator. Ett A4 ark med egne notater (begge sider av arket).
Image of page 8
/ Are Raklev / 15.01.13 FYS2140 - Kvantefysikk 9 Pensum på eksamen Kompendiet (forelesningsnotater av Raklev, Engeland, Hjorth-Jensen og Viefers). Kan
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 19 pages?

  • Fall '12

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes